Прибор за контрол на CtP и аналогови пластини

2089
Прибор за контрол на CtP и аналогови пластини

Компанията X-Rite съобщи за модернизиране на устройство за контрол на печатни форми под търговската марка PlateScope. Уредът е в употреба от преди обединяването на X-Rite и GretagMacbeth и остава в производствената линия.

PlateScope е уред за контрол и измерване на печатни форми. Приборът има удобен и достатъчно информативен екран с висока резолюция и работи с всички известни типове форополимерни, сребърни и термални CTP пластини. Устройството е универсално за офсетовия печат и се справя прекрасно с конвенционални, безпроцесни пластини и дори измерването на печатни форми с ниска контрастност не са проблем за него.

PlateScop извършва следните измервания: линеатура и ъгъл на растера, относителна площ форма и размер на растеровата точка. Приборът работи, както с линейни, така и със стохастични и хибридни растери. Диапазон на измерване за линеатури: от 75 до 380 lpi и размер и форма на точката от 10 до 70  микрона.

PlateScope извършва измервания на отпечатъци, получени от различни цветови модели.


Източник: pechatnick.com

Интернет портал за печатни технологии.