Сътрудничество между EIZO, Epson и X-Rite

1956
Сътрудничество между EIZO, Epson и X-Rite

И трите компании са производители на оборудване и технологии за цвета и цветоуправлението. Техническото сътрудничество межди тях е насочено преди всичко към специалисти и професионалисти в областта на цифровата фотография.

EIZO, Epson и X-Rite предствиха комплект оборудване, включващо в себе си течнокристален монитор EIZO ColorEdge CE240W, новия принтер Epson UltraChrome K3 и устройството за калибриране и създаване на ICC-профили X-Rite DTP 94B.

По данни на производителите не се налагат специални технически умения за работа с това оборудване. В рамките на предлаганото решение на базата на новите монитори EIZO ColorEdge CE с диагонално видимо изображение 21,1 или 24,1 инча, а също така и принтерите Epson и калибратора X-Rite значително ще бъде подобрена ефективността на технологичния процес на дизайнерите и професионалните фотографи.

Девизът на новото техническо решение е: „Каквото виждате – това ще получите.“ „Ние предполагаме, че това сътрудничество между нашите компании води до иновационни решения“, каза Джоджи Томикава (Joji Tomikawa), мениджър на компанията X-Rite.

Устройството на компанията X-Rite DTP 94B представлява колориметър, предназначен за високо точно създаване на ICC-профили на LCD и CRT монитори. Устройството позволява да се измерва белотата и яркостта на печатната хартия. Монитора се калибрира по такъв начин, че тези параметри на монитора да съвпадат с параметрите на хартията. Това позволява да се достигне до максимално съответствие между изображението на цветовете на монитора и печата. За това в комплект с монитора ColorEdge CE влиза програмата ColorNavigator CE 1.1.0, която се поддържа от X- Rite DTP94B.

Комбинацията от споменатото по-горе оборудване дава възможност на всеки, който се занимава с цифрова фотография или пуска печатни издания и се стреми към идентичност на цвета на монитора и печата.

Източник: Печатник.com

Интернет портал за печатни технологии.