Улеснена калибрация с Eye-One Display

2673
Улеснена калибрация с Eye-One Display

Партньорството между PANTONE/gretagmacbeth дава нови възможности на професионалните устройства за калибриране Eye-One Display LT и Eye-One Display 2.

Продуктите дават на професионалистите повече контрол с уникален бутон улесняващ калибрацията и спестяващ време. Потребителите вече могат да създават профили без да се съобразяват от заобикалящата светлина за оптимална работа. В допълнение двата продукта включват поддръжка на Windows® XP Professional x64 Edition. Настоящите притежатели на Eye-One Display LT и Eye-One Display 2, могат да изтеглят ъпгрейт на софтуера си безплатно от www.pantone.com

Източник: gretagmacbeth

Представител на gretagmacbeth за България: Ейпъл Център

Интернет портал за печатни технологии.