Apple G5

5727
Apple G5

Появи се първата официална информация за новото чудо на Apple G5

Феновете на фирмата за зарзават 🙂 ще бъдат много доволни от параметрите на това ново творение. Впечатление правят сравнителните тестове с P4 3Ghz.. За този и други тестове както и за техническите спецификации на този линк: http://www.apple.com/powermac/graphics.html

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.