Българският институт за стандартизация поставя нови стандарти и в дигиталния печат на своите издания

2074

Институтът е вече със собствен дигитален печатен център с оборудване за цветен и черно-бял дигитален печат, софтуер за подготовка и управление на печатните задания, “ofline” оборудване за термолепене, рязане и директен печат върху компактдискове.

След приключването на обществена поръчка по проект за „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, включваща изграждане на собствен дигитален печатен център, Българският институт за стандартизация се сдоби с първата в България система за черно-бял производствен печат Océ VarioPrint 135 DP line, цветна система за печат на корици и страници Canon Image Runner Advance C9060 Pro, софтуер за подготовка и управление на печатните задания Océ Prisma Pepare, както и с модерно “ofline” оборудване за термолепене, рязане и директен печат върху компактдискове.

Océ VarioPrint 135 DP line

Оборудването е доставено от обединение между фирмите Саванто и Кантек, като проектът представлява първо практическо обединение между възможностите на Canon и Océ на българския пазар и е показателен пример за способността на производителите от Canon Group и техните представители да изграждат успешно цялостни производствени проекти в областта на дигиталния печат.

Специфичните нужди на Българския институт за стандартизация от собствено производство на официалния бюлетин, брошури и специализирани издания под формата на книги в къси тиражи, на практика не се различават от все по-нарастващите нужди на всички печатници и издателства да комбинират офсетов и дигитален печат, за да отговорят на променящите се изисквания на пазара. Именно поради този факт доставчиците залагат на все повече утвърждаващата се комбинация между черно-бяла производствена система за средни или големи натоварвания, която поема 90% от печатния обем, цветна система от входно професионално ниво за печат на 10% корици и цветни страници, както и софтуер, който автоматично разпределя печата, влагането и странирането, за да се получи готово книжно тяло на изхода без необходимост от колиране.

Предимствата на така конфигурираното производствено решение на Canon и Océ, подходящо за производства с до 50% цветни обеми, се състоят в максимално оптимизираната себестойност на крайните продукти спрямо използването само на цветни системи; максимално оптимизираната първоначална инвестиция спрямо закупуването на няколко цветни системи, които могат да поемат цялото натоварване, или спрямо закупуването на ролна цветна система; максимална гъвкавост на производството, позволяваща надграждането на едната или на двете печатни системи с допълнителни производствени възможности и широка гама от довършителни модули в зависимост от променящите се нужди.

Конкретно, системата Océ VarioPrint 135 DP lineпредизвиква интерес с уникалните нови технологии, приложени от Océ:

  • Océ Direct Press – технология на печат без фоточувствителен елемент, без отделяне на озон, както и без остатъчен тонер. Основно предимство на тази технология, освен чистата и безвредна работна среда, е и постоянно стабилното качество на изображението;
  • HeatXchange – технология, при която в отделна секция от машината вече затоплените от печатния модул изходящи листа предават топлината си на входящите. Резултатът е значително по-ниска консумация на електроенергия;
  • Активна регистрация – чрез няколко групи сензори и новия барабан, характерен за серията DP-Line, по време на пренасяне на изображението (позицията на изображението се регулира и следи от барабана), могат да бъдат нанасяни различни корекции върху регистрацията, което позволява по-прецизна работа с различни видове медии.

Източник: Саванто
Саванто

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.