ColorVision SpyderPRO

2518
ColorVision SpyderPRO

ColorVision SpyderPRO – е система за калибриране на LCD и CRT монитори. Тя включва и неотдавна обновения PrintFIXTM, интегрирано hardware/ software решение, което поставя достатъчно точни профили на мастилноструйни принтери. Пакетът се предлага в няколко разновидности:

Spyder – инструмент за калибриране за любители, дизайнери и за всички, които работят с цифрови изображения. Цена: 169$. SpyderPRO – пакет за калибрация на монитори. Цена: 249$. PrintFIX – за печатане с професионално качество. Това е програмно-апаратно решение на цена 329$, работещо в границите на Adobe Photoshop и Photoshop Elements. SpyderPRO & PrintFIX – освен по-горе изброенитер включва и DoctorPROTM(редакция на профили). Цена: 449$. За повече подробности: www.colorvision.com

Интернет портал за печатни технологии.