ECRM Inc на DRUPA-2004

2131
ECRM Inc на DRUPA-2004

Компанията е наблегнала на експониращи устройства върху печатни пластини. Понастоящем ECRM, ще включи три апарата с ръчно подаване на пластините – Mako 2, Mako 4 и Mako 8 съответно с формати 560х670 мм, 645х927 мм и 1050х824 мм и един за производство на вестници – ECRM News CTP с формат 645х927 мм.

Заедно с машините с ръчно подаване, ще се предлагат и експониращи устройства с автоматично подаване – Mako 4matic и ECRM Newsmatic за вестници. Тези устройства заслужават внимание по две причини. – Използването на виолетов лазер с мощност 50 мВт, пригоден за експониране както на сребро съдържащи така и на фотополимерни пластини. – Втората причина – това е най ниската цена на устройство с подобен формат, а също така и доброто обслужване по време на работа.

Интернет портал за печатни технологии.