Още по-висококачествен фотографски печат и по-прецизни цветни проби от Булгед

2412
Spread the love

С новия принтер от последно поколение Epson Stylus Pro 9900 и Kodak Matchprint Булгед предлага цветни проби с още-по високо качество и точни цветове, както и фотографски печат с неповторимо качество, съчетани с най-широката цветова гама на пазара.
inline_611_https://printguide.info/images/Epson_Stylus_Pro_9900.gif
ПринтеритеEpson,използвани заедно със систематаKodak Matchprint отдавнаса се наложиликато стандарт в областтана дигиталните цветнипроба залистов и ролен офсетов,както и за дълбок печат.Закупеният от Булгед EpsonStylus Pro 9900 с вграденSpectroProofer, енай-доброто оборудванеза отпечатване нацифрови цветни проби на пазара.

Благодарениена Epson Stylus Pro 9900 и KodakMatchprint Булгед можеда предложи на клиентите си цветен ичерно-бял широкоформатен печат снай-високо качество, както и изключителноточни цветни проби за офсетов печат.Stylus Pro 9900 използва 11 пигментни мастилаUltraChrome™ HDR на Epson. Сред тях са изцяло новиоранжево и зелено, които осигуряватпечат на най-широката цветова гама,предлагана досега от принтер Epson StylusPro. Машината предлага й великолепнокачество и плавно преливане, редуциранена зърнистата структура и разделителнаспособност до 2880 точки на инч.

Наличиетона новите мастила значително разширявацветовата гама и новата система позволяваточно симулиране на почти всички цветовепо системата Pantone.Системата SpectroProoferе произведена в сътрудничество с X-Rite исе грижи автоматично за всички операциипо контрола на цвета. Вградениятспектрофотометър X-Rite ILS20 е изключителнопрецизен инструмент, койтогарантира, че цветните ви проби щеотговарят на нужния стандарт за съответниятип печат.

МастилатаUltraCrome HDR, използваниот Epson Stylus Pro 9900в комбинация с MicroPiezo TFPпечатащите главигарантиратперфектно фотографскокачество на отпе­чатъка.В добавка, SpectroProoferсистемата трансформира принтера внай-доброто съще­ствуващорешение за дигитална цветна проба съсстабилни, надеждни и повто­ряемирезул­тати и автоматично издаване насертификат за съответствие.

Източник: Булгед

Биографична информация