Промо пакети за система за дигитална цветна проба Efi & Epson от FACTOR.BG

2338
Spread the love

Ето как Вашият бизнес ще спечели:
1. Лесна комуникацияс клиентите и ясни отговорности:
– клиентът Ви знаекакво ще получи;
– дизайнерът Ви знаекакво е направил;
– печатарят Ви знаекакво се очаква;
– работи се помеждународни стандарти.

2. По-ефективна работав печатницата:
– намалени престоивследствие на грешки в предпечата;
– няма нужда клиентътда присъства при пуска на тиража;
– по-малко брак;
– по-малко макулатурипри настройката.

Резултат: удовлетворении лоялни клиенти, по-малко стрес вработата, икономии от престой, заплати,брак. Това означава ПАРИ!
inline_779_https://printguide.info/images/20110504_Epson4880_EfieXpress_proofsystem.jpg
inline_394_https://printguide.info/images/20110504_Epson4900_EfieXpress_proofsystem.jpg

Системите се състоятот принтер EpsonStylus Pro 4880или съответноStylusPro 4900 и RIPсофтуер за цветнапроба EfieXpress for Proofing. В цената савключени доставка, инсталация, обучение,както и изготвяне на профил за еднамедия.

Въпреки достъпнатацена, решенията базирани на EPSON и EFI иматстатут на световен стандарт принай-взискателните приложения и внай-модерните печатни бази!

Efi eXpress предоставя дверешения, отговарящи на индустриалнитестандарти за генериране на висококачественисертифицирани и договорни цветни пробии фотографии бързо, лесно и изгодно.Интуитивно работещо решение, напълноудовлетворяващо нуждите на фотографи,криейтив директори, дизайнери исобственици на принтшопове, които искaтда увеличат оборота си, да предлагатвисококачествени и прецизни разпечаткис впечатляващи цветове всеки път.

EFI eXpress for Proofing съдържавсичко най-необходимо за отпечатваневисококачествени цветни проби, пълноцветнии черно-бели фотографии. Инсталира сеза минути и работата с него е интуитивна– всеки във фирмата може да получиотлични резултати с него, без да енеобходимо продължително обучение.Използвайки същия софтуерен енджинкато Colorproof XF, без излишни оскъпяващиопции, той може да бъде характеризиранкато софтуер за „цветна проба в движение“.Ако желаете да отпечатвате протокол засъответствие на пробата със стандарта,можете допълнително да поръчате VerifierStand Alone и спектрофотометър.
EFI eXpress for Photo предоставяотлични резултати по лесен и достъпенначин. Получавате висококачественоотпечатана фотографска продукция.Функционалността вследствие наавтоматизацията на работния поток иинтуитивния начин на работа със софтуерапозволяват на фотографите да сесъсредоточат изцяло върху творческатаработа. Възможността за разполагане наизображения с различна резолюция,файлови формати, цветно пространствои профили в общ монтаж върху листоваили ролна медия подобрява значителноизползваемостта и спестява значителниразходи.

Epson Stylus Pro 4900 поставянови стандарти при цветното възпроизвежданев областта на предпечата, печата наопаковки, дизайна, комерсиалнатафотография и FineArt печата. Stylus Pro 4900 можеда се похвали с изключително постоянствои точност на цветовъзпроизвеждането ипокрива 98% от всички цветове по Pantone.Високата степен на автоматизация истабилна конструкция го правят идеалнорешение за студиа за цветна проба,фотостудиа, както и за работа в офиссреда.
Това е принтерът с едноот най-широките цветни пространства вмомента на пазара – 11-те цвята мастилоEpson UltraChrome HDR и усъвършенстваната TFPпечатаща глава са идентични с мастилатаи технологиите използвани приширокорофматните модели до 44″ ипредоставят безотказен професионаленрезултат.

Автоматичната сертификацияи калибрация на цветовете го правятизключително подходящ за дистанционнацветна проба. Опционално може да бъдемонтиран спектрофотометър, който щегарантира постоянни и повтаряеми цветовепри печат върху различни медии, бързоизмерване на цветните таблици пригенериране на ICC профили и верификацияна отпечатаните резултати.

Увеличена производителностс до 30 кв.м/час и минимални изискванияза поддръжка.
Мастилени касети свместимост 200 ml, които се зареждат отлицевата страна на принтера, поддържаедновременно заредени ролна и форматиранамедии и не изискв допълнително времеза преминаването между тях. Автоматичное и превключване между едновременноинсталираните матово и фото черно.

Поддържа печат върхуголямо разнообразие от медии до 1,5 ммдебелина, вкл. фото или презентационниматови картони, канава и fine art хартии.Медиите могат да бъдат подаванипрез касета, горен, преден път за ръчноподаване или ролка.

Epson Stylus Pro 4880, предшественикана ESP 4900 от 17″-инчовите модели на Epsonе познат в България по-скоро на фотографскияпазар за печат на фотографии и репродукции,но спокойно може да бъде използван катопо-евтин аналог на SP4900 в система зацветна проба. Принтерът притежава всичкинеобходими характеристики – цветнопространство, производителност, поддръжкана голямо разнообразие от медии запечат, за да бъде използван като частот една такава система.

За информация:

inline_212_https://printguide.info/images/Factor_logo_black_rgb.jpg

Пръви единствен в България
инсталаторна системи за цветна проба
сертифициранот FOGRA.

inline_384_https://printguide.info/images/fogra.png

Биографична информация