Системи за сублимационен печат от FACTOR.BG

5758
Spread the love

Гарантирани надеждност, качествен печат и доволни клиенти
Сублимационният дигитален трансференпечат е технология с широко практическоприложение – от декорирането на единичнибройки чаши, фланелки или сувенири вместното фото-ателие, до серийнатапродукция на облекла, спортни екипи,престилки, бебешки стоки, сърфове, ски,сноубордове, каски и др.

FACTOR.BGпредлага комплексни решения за всякониво на приложение – от прохождащо ателиеза декорация на фото-чаши до индустриалнисистеми за печат на стотици кв.м. дневно.

inline_647_https://printguide.info/images/FactorBG_sublim.jpg

Системи за сублимация с RICOH принтери и мастила Sawgrass SubliJet-R Системи за сублимация с Epson принтери и мастила Sawgrass ArTainium UV+ Системи за сублимация с Epson широкоформатни принтери и мастилаSawgrass SubliJМ

Изискванията и нуждите на различнитегрупи потребители е различно. Фотостудията,които предлагат услугата за декорацияна единични бройки персонализираниизделия се нуждаят от стабилна, надежднаи лесна за употреба система, която даизисква минимални инвестиции. Те честоне изполват системата за период отняколко дни до седмица-две, затова еважно през този период мастилото да незапушва печатащата глава. Освен това,изключително важно е да има предвидимцвят и високо качество на печата, тъйкато при поръчка за 1 чаша няма как дасе пуснат още 1-2 за проба, за да се нагласицвета или да се види дали няма запушенидюзи.
Макар че дори и ателиетата снай-малка продукция поставят цената намастилото като основен приоритет, приобемите, произвеждани от едно фото-студиоили копирен център/ принт-шоп в крайнатацена на декорираното изделие, ценатана мастилото има нищожно значение.Най-важно за тези клиенти е тяхнатасистема да е надеждна и лесна за употребаи поддръжка.

Основните разходи не са вцената намастилото, а други:
Kоличествотоизхвърлено мастилопри почистване поради честото запушванена дюзите – основен проблем при китайскитемастила! При едно почистване, в зависимостот модела принтер се изхвърлят до 6 млмастило общо от всички цветове! При само5-6 почиствания дневно, това прави около30 мл!
Разходите засервизиране -обикновено, за да е по-евтино, с китайскитемастила се пълнят най-евтините принтериEpson. Проблемът е, че те имат брояч, койтоотчита броят на почистванията, респективноизхвърленото мастило, което се абсорбираот специална касета, и колкото повечепочиствания пускате, толкова по-бързодостигате лимита на брояча. Принтерътумира. Нулирането на брояча и смянатана абсорбиращите кечета става в сервизана Epson и често струва повече от самияпринтер.
Евтинитемастила са евтини поопределени причини. Често те санепостоянни като състав и свойства,което понякога води до необратимизапушвания във филтрите в касетите нарефилните системи (които струват колкотосамия принтер) или дори в печатащитеглави. Това са непредвидими разходи,защото никой вносител на китайскимастила не ви гарантира тяхното качествои съвместимост. Така ремонтите оставатза ваша сметка.
Негодни заработамастила – често китайските мастилапътуват по 2-3 месеца при температуринад 30°C или под 0°C. Това води до необратимотоим повреждане, което често не може дасе установи с просто око.
Непредвидимцвят – с китайски мастила няма стабиленработен поток – понякога нещата стават,понякога не. Това значи брак на изделияструващи от 2-3 лв./ бр. до 15-20 лв./бр. Товаозначава загубено време и пари за заплатана оператор, ел. енергия, косвено наеми т.н. Това е и основната причина заразочарованието на вашите клиенти – незабравяйте, че те купуват чашата от васза 15 лв., а не за 3 лв., а на чашата саснимките на техни любими хора! Порадичестите запушвания, вие не можете простода отпечатате дизайна на клиента си.Никой клиент няма да хареса фото-чаша,на която снимката на детето му е нацепенана ленти, поради запушени дюзи. Трябвада пуснете тест за запушени дюзи, дапочистите, пак тест и, дай Боже, аковсичко е ОК да напечатате дизайна. Какточно ще калкулирате загубеното времеи изхвърленото мастило?
Правилнаинсталация. Когато сикупувате принтер с китайски мастила,вие често получавате продуктите в кашони започва одисеята по пускането вексплоатация. Как се инсталира рефилнасистема? Правилно ли беше да слагаморигиналните касети в началото? Как дазаредя мастилото, така че да няма въздухв системата? Тези маркучи защо не минаваткъдето трябва? А къде всъщност трябвада минават? С ножовка ли да режа товамостче на капака? Ами гаранцията отпадали? Защо не печата? Защо печата на черти?Защо лицата са зелени?… – Колко струватова? Каква е гаранцията че сте направиливсичко правилно? Не е ли по-добре някойда ви достави и инсталира готова заработа система, да настрои цветовете ида обучи оператор? Не е ли по-добре дазапочнете да печелите от първата поръчка,вместо да се излагате пред клиентите слошо качество и смутени обяснения?
-Предвидете и разходитеза телефон изагубеното време в опити да намеритекой да ви помогне да се справите севентуален проблем.

В крайна сметка, дори да игнорирамевсичко дотук, какво точно е значениетоза вас дали мастилото, което харчите заотпечатване на една чаша струва 15 или30 стотинки? На фона на разходите засамата чаша:
– чаша – 2,50 лв.
– труд -1,88 лв. (600 лв.: 20 раб. дни : 8 часа = 3,75лв./час!)
– наем помещение – 0,50 лв.
– ток- 0,20 лв.
– брак (5-10%) – 0,50лв.
––––––––––––-
– общо: 5,58лв./чаша
15 стотинки разлика в цената на мастилотое по-малко от 3% в себестойността ви ипо-малко от 1% от продажната ви цена, дории да игнорираме всички други загуби инеудобства, описани по-горе, а те немогат просто да бъдат пренебрегнати.Всяка бракувана чаша означава изгубенатаразлика в цената на мастилото за 38 другичаши! (5,58 (чаша + разходи) + 0,15 (мастило):0,15(разлика в цената за 1 чаша) = 38). Всякопочистване в повече струва колкоторазликата в цената на мастилото за 10чаши.

FACTOR.BG предлагарешения за сублимационни системи,базирани на:
inline_315_https://printguide.info/images/many_loga_faktor.png
Вариант 1:принтер RICOHА4 или A3+формат исублимационни мастила SubliJet-R.
Сублимационните системи,базирани на тази комбинация са най-успешнияи най-продавания продукт в бранша за2010 г.
Мастилото SubliJet-R e гелообразно мастило,специално разработено заработа върху Ricoh платформа,заредено в касети с голяма вместимост,което гарантира стабилна работа беззапушени дюзи и достатъчен обем мастилоза големи поръчки. Те са предпочитаниятизбор на професионалните фотографи ипринт-студиата, където се търсят наситении ярки цветове и висока разделителнаспособност за фини детайли. Сублимиранитеповърхности не се драскат, напукват илилющят, а текстилните изделия издържатна многократно пране без влошаване накачеството, на пипане няма усещане занаслоен материал.

inline_497_https://printguide.info/images/many_loga_faktor2.png
Вариант 2: Системите за сублимационенпечат базирани на Epson принтери отА4 до А2 формат и сублимационно мастилоArTainium UV+ са се превърнали в стандарт,поради своите надеждност и достъпнацена. Сублимационното мастило ArTainium UV+позволява постигането на професионалнирезултати за тези, които предпочитатда заложат на собствения си опит вуправлението на цвета, отколкото наустановения интерфейс за печат, кактои за тези, които изискват по-малъкангажимент с техническа поддръжка.ArTainium UV+ мастилата ви дават възможностда превърнете бизнеса си в печеливш,благодарение на разнообразието отприложения, които предоставя сублимационнияпечат и лесния и бърз начин за постиганетоим.

inline_940_https://printguide.info/images/many_loga_faktor3.png
Вариант 3: Индустриални сублимационнисистеми, базирани на принтери Epson сширина на ролката от 61 до 162 см, и мастилаSawgrass SubliM. Отпечатаните цветове сас недостижима яркост и дълбочина,неизменяемост и контраст, кратко времеза изсъхване на печата и по-широко цветнопространство; цветовете върху тъканитене избеляват, дори и след многократниизпирания; повторяемост на резултатапри печат на едни и същи изображенияслед време. Високоинтензивните иконцентрирани пигменти позволяватпокриването на по-голяма площ от материалаза печат с по-малко мастило, като по тозиначин директно увеличават печалбатави.

За информация:
тел.: 0331/ 99 818
GSM: 0896738700
info@factor.bg
www.factor.bg

inline_212_https://printguide.info/images/Factor_logo_black_rgb.jpg

Биографична информация