Epson е все по-близо до пълна реализация на цветове по Pantone

4089
Spread the love

Тим Дейли от British Journal Photography тества новите Ultrachrome HDR пигментни мастила, които се доближават до Свещения Граал на възпроизвеждането на пълния набор цветове на Pantone.

inline_283_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/9900-orange_500px.jpg Ultrachrome HDR е петопоколение пигментно мастило на EPSON ивключва познатите Vivid Magenta и Light Vivid Magenta, използвани пристандартните Ultrachrome K3 мастила. Понастоящемизползвани сaмо в два широкоформатни мастиленоструйни принтера StylusPro 7900 и 9900, HDR мастилата добавят зелен и оранжев цвят,позволявайки по-добро възпроизвеждане на тоновете на кожата, коетоправи принтерите сериозни претенденти за портретната, модната ипродуктовата фотография.
Ultrachrome HDR мастилата са създаденипървоначално за пазара за печат на опаковки, където предишните системимастила не можеха да гарантират достоверни цветни проби принеобходимост от симулиране на спот цветове. Известно е, че когато втиражния печат ще се използват директни (Pantone) цветове, изключителнотрудно е те да бъдат възпроизведени с инк-джет системите за дигиталнацветна проба, използващи цветовия набор CMYK, Lm и Lc – в този случаймного от специалните цветове по Pantone остават извън обхвата.
Новият набор мастила на EPSON решаватози проблем с помощта на зеленото и оранжевото мастило, които кактоHexachrome могат успешно да възпроизведат над 90% от палитрата наPantone (сравнено с около 60%, които постигат стандартните CMYKмастила). Симулирайки CMYK или Hexachrome системите приконвенционалния офсетов печат, чрез оранжевото и зеленото EPSONдрастично разширява цветовото пространствоза фотографите.
Най-важното предимство, което HDRмастилата предлагат е значително увеличения цветови диапазон. Ощепо-малко цветове се отрязват при прехода между екрана и печата, което еочевидно от Gamut warning на Photoshop и View Proof tools. Когато въвView>Proof Setup>Custom comand на Photoshop се посочатпрофилите на серията 900, резултатната софтуерна цветнапроба и gamut warning (предупреждение за цветове извън обхвата)изглеждат далеч по-малко променени, сравнени със стандартните профилина Ultrachrome мастилата.
Разочарованието, с което се сблъскваме,когато отпечатваме ярки цветове сега е история. Докато подготвяхизображенията за тази статия на CS4, успях да увелича наситеността(saturation) на стандартно RGB изображение до +35 почти без индикацияза отрязване на цветове.
На същата основа наскоро въведените Ultrachrome Hi-Gloss 2 мастилаизползват допълнителни червено иоранжево. Това позволява разширяване на обхвата, но в по-малък мащаб ив съвсем различна посока спрямо Ultrachrome HDR мастилата.
По средата между тези две опции епрофесионалният мастиленоструен принтер на Canon Pixma Pro 9500, койтоизползва 10-цветен комплект касети, съдържащи зелено и червенопигментни мастила. Въпреки, че моят опит с Pixma 9500 беше многопозитивен, малкият капацитет на мастилените касети и максималниятразмер А3 го поставят в неблагоприятна позиция спрямо серията 900 наEPSON.

Оценканарезултатите
За да оцените представянето на новитеHDR мастила, направих три разпечатки на Epson 7900, като използвахстандартните профили, вместо да правя специални с вграденияспектрофотометър. Новите HDR мастила, използвани с медия Epson PremiumLustre Photo (260) достигат D-Max от 2.6, което прави черното богато инаситено.
Допълнителните два зелен и оранжев цвятосигуряват по-добро възпроизвеждане на цветовете в областите от зеленокъм жълто и от жълто към червено, а новото оранжево мастило същоспомага за намаляване на зърнистостта при печатането на тоновете накожата. Живите и ярки цветове на получената разпечатка не могат дабъдат възпроизведени от ограниченията на отпечатването в CMYK на товасписание, но по-добра индикация за обхвата е илюстрирана отскрийншотовете на софтуерната цветна проба.
За да бъдат сравнени възможностите намастилата, на тестово ярко изображение бяха направени софтуерни цветнипроби с три различни профила: стандартен профил за HDR мастилата насерията 900 и медия Epson PhotoPaper Gloss 250; стандартен профил заUltrachrome K3 мастила с принтер Stylus Photo 2880 и медия Photo Glossy250 и накрая с профила на Ilford за тяхната Premium Plus Gloss 270 с10-цветния набор мастила за Pixma Pro 9500 на Canon.
Наблюдавайки как работи машината, лесносе виждат практическите подобрения на новопроектираната печатна главана Epson. Чрез дублиране на броя на дюзите и производителността,скоростта нараства много бързо и може да достигне до 40кв.м./час. Нее необходимо да чакате дълго за отпечатването на вашето изображение.
Принтерът е снабден с по-удобенмеханизъм за подаване на хартията и със съвсем нов ротационен нож,позволяващ канавата и други дебели медии да бъдат отрязваниавтоматично. Принтерът използва нов професионален 16-битовпринтер-драйвер, с обновен контролен панел.
Не е необходимо да се прекъсва работатаи да се сменят поотделно различните черни мастила, тъй като драйверътавтоматично превключва между черните Фото и Мат мастила, в зависимостот избрания вид медия. В подкрепа на новите цветови възможности Epsonразработи нови look-up таблици, за да подобри превръщането на файловеот RGB в 10-цветен CMYKOG.
Ако сте изкушени от перспективите на HDRмастилата и искате да изследвате по-задълбочено възможностите им,можете да изтеглите най-новите ICC профили на Epson за принтерите 7900и 9900. Профилите могат да бъдат изтеглени като отделен пакет запотребителите на Windows и за съжаление се достявят вградени в драйвераза потребителите на Mac.
Просто инсталирайте профилите в папкатаLibrary/ColorSync/Profiles на Mac или за потребителите на Windows,щракнете с десния бутон върху иконата на профила и изберете опцията заинсталиране. Профилите вече могат да бъдат използвани за софтуерницветни проби. Опитайте да направите цветни проби наизображения, които съдържат яркизелени, жълти и всякакви други силно наситени цветове.

inline_418_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict3_1.jpginline_791_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict3_2.jpg inline_148_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict3_3.jpg
снимка 1 снимка2 снимка 3
снимка1:Цветна проба на мастилата K3 на Stylus Photo 2880, повечето яркицветове остават извън обхвата на мастилата.
снимка2:Цветна проба на мастилата използвани от Canon Pixma Pro с допълнителнизелено и червено, резултатите са малко по-добри отколкото при K3мастилата.
Това без съмнение се дължи на допълнителния червен цвят.
снимка3: Цветна проба на комплекта мастила 7900 HDR, липсватgamut warning появяващи се в жълтото и оранжевото и само много малконаличие в областите на vivid ulta magenta. Най-добрият резултат вмомента.

inline_887_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict1.jpg inline_992_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict2.jpg
снимка 4 снимка 5

снимка4 : HDRмастила с Premium Lustre Photo Paper, сравнени с Adobe RGB (показанкато бяла мрежа).
снимка5 : 10-цветеннабор мастила на Canon Pixma 9500 с медия Hahnemuehle 310, сравнен сAdobe RGB (показан като бяла мрежа).

Другиекстри
Със способността да възпроизвеждат исъставните и специалните цветове по Pantone, Ultrachrome HDR мастилатапредоставят решение за фотографите, използващи двутонови, тритонови ичетиритонови изображения във Photoshop. Традиционно мастиленоструйнитепринтери са ограничени, когато ползват тези модели и са принципнонеспособни да възпроизведат резултат от смесването на директнитецветове, предлагано от контрола на Photoshop.
За съжаление, за двутоновите цветовимодели не могат да бъдат правени софтуерни цветни проби, както при RGBи CMYK моделите, така че не е възможно да бъде предвиден резултатапреди да бъде напечатана пробата. Разширеният анализ за монохромнитеразпечатки с HDR мастилата остава извън целта на тази статия.
В добавка на възпроизвеждането на“трудни“ цветове, които в противен случай биха останали извън цветовотопространство, 7900 също така предлага опция за вграденспектрофотометър. Срещу допълнителните 1000евро без ДДС, машината може да бъде доставена с инсталиран на изхода наотпечатаната медиа SpectroProofer, позволявайки по лесен начинсъздаването на собствени профили. SpectroProofer съдържа X-Riteспектрофотометър, който генерира необходимите данни в движение,измервайки контролните скали при излизане на отпечатъка от принтера.Отпада необходимостта от допълнителни устойства, както и свързаните стях усложнения. Процесът е лесен, бърз и сигурен, а спестява идопълнително място.
inline_6_http://prepressbg.com/images/faktor_statia/pict_cartriges.jpg За принтерите от серията 900Epson въведе голямообемни касетипо 700 мл за всеки един от десетте стандартни HDR цвята. Те осигуряватпо-ниска себестойност на милилитър мастило, в сравнение с тези по 350мл. Както с много други широкоформатни принтери на Epson можете даизползвате комбинация от касети с мастило с различна вместимостнаведнъж, което наистина е полезно в случаите, когато в работата даденицветове се използват много повече от останалите.

Бъдещиперспективи
В момента новите HDR мастила сеизползват само в 24-инчовия Stylus Pro 7900 и 44-инчовия Stylus Pro9900 и е малко вероятно Epson да ги използва при полупрофесионалнитемодели А3/ А2 desktop-принтери.
Упорито се говори, обаче, че серията 900може би ще бъде разширена със 17-инчов широкоформатен модел, катодопълнение към Stylus Pro 4880. В момента Epson планира да продължипроизводството на широкоформатните модели 7880 и 9880, които неизползват HDR мастилата за по-малко
критични към цвета приложения, чакайки може би дадена серия принтери дазапочне да доминира на пазара.

Източник: BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY

Превод
factor.bg- ProFocus Partner на EPSON за България
Статията в оригинал вижте тук.

Биографична информация