Epson представи технологията UltraChrome HDX Pigment Ink

1147
Epson представи технологията UltraChrome HDX Pigment Ink

По предварителни оценки за новата технология на печат с пигментни мастила UltraChrome HDX, Epson ще постави още един крайъгълен камък при дълготрайността на отпечатъците с фотографско качество.

ultrachrome

Технологията е представена в новите принтери SureColor P7000 и SureColor P9000, а данните събрани до момента показват, че в зависимост от вида на хартията, новите мастила могат да предоставят дълготрайност на цветния печат до 200 години и вероятно повече от 400 години за черно-бели разпечатки, когато са отпечатани в режим Advanced Black and White на Epson.

Според тестовете, проведени от Wilhelm Imaging Research, водещата в света независима тестова лаборатория, пигментните мастила Epson UltraChrome HDX могат да предоставят до два пъти по-голяма дълготрайност от предишните поколения мастила UltraChrome на Epson върху повечето фото- и специални хартии на Epson, включително новата линия Legacy Fine Art Papers.

Нови тестове за дълготрайност са направени и на предишните осем цветни Epson UltraChrome HD мастила, включени в 13-инчовия принтер Epson SureColor P600 и 17-инчовия SureColor P800, както и с новия 24-инчовия Epson SureColor P6000 и 44 инчовия SureColor P8000. Трайността на разпечатките, създадени с новите UltraChrome HDX и HD мастила далеч надхвърля тази на най-добрата сребърнохалогенидна цветна (хромогенна) хартия.

Резултатът е едно ново ниво на трайност на цветния печат предназначен за изобразителното изкуство, музеите, документацията, портретните / сватбените и комерсиалните фотографски пазари, които до сега са разчитали на сребърнохалогенидните цветни хартии за своите клиенти. Подобрените нива на трайност на новите пигментни мастила Epson UltraChrome HDX поставят нов еталон, при който сравнимите хромогенни изображения с ниска стабилност върху традиционните сребърнохалогенидни цветни хартии просто не могат да доставят.

Разпечатките показват висока устойчивост на атмосферен озон, имат много добри водоустойчиви свойства, пигментните изображения са изключително устойчиви на повреди, причинени от съхранението или излагане в среда с висока влажност.

Източник: www.inkworldmagazine.com

Текста написа: Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.