Epson Discproducer PP-100AP Autoprinter

2552
Spread the love

Висококачествена, изключително надеждна и продуктивна сиситема за тиражен печат на CD/DVD дискове при ниска себестойност.
inline_334_https://printguide.info/images/Epson_Discproducer_PP-100_1.jpgEpson представи ново допълнение към изключителноуспешната серия Discproducer. Новият модел Epson PP-100AP Autoprinter еориентиран към компаниите, които искат да персонализират предварителнозаписани CD и DVD дискове и предоставя бърз и ефективен катопроизводителност и себестойност висококачествен тиражен печат напрофесионално създадени дизайни върху дигитални медии.

inline_218_https://printguide.info/images/Epson_Discproducer_PP-100_3.jpgCD и DVD дискове често се използват в развлекателнатаи печатната индустрия, но все повече нарастват нуждите на бизнеса,агенциите и обществените организации, които се нуждаят от професионалноизглеждащи дискове за своите печатни рекламни материали. Копирницентрове, училища и университети и други учебни заведения,професионални фотостудия, рекламни агенции, медицински клиники ипрактики, корпоративни центрове за комуникация, софтуерни и IT компаниисе възползват от предимствата на автоматизацията предлагана отDiscproducer.

Epson PP-100AP Autoprinter притежава основните функции на PP-100,включващи висококачествен 6-цветен печат с пантентованата от EpsonMicro Piezo технология и впечатляващата за целта резолюция 1440 х 1440dpi и роботизираната технология Еpson AcuGrip, гарантираща надеждноторазделяне, захващане, повдигане и преместване на всеки отделен дискмежду съответните устройства. Единствената разлика е, че той не записваданни, а само печата.

Напълно автоматизираният Autoprinter притежава четири контейнера,позволяващи в рамките на един печатен процес без прекъсване да бъдатобработени до 100 диска. Превъзходното качество на печата е съчетано свисока скорост. Epson PP-100AP печата до 95 диска на час във fast modeи 50 диска в режим на висококачествен печат, което е с 25% повече отдобре познатите вече на пазара PP-100 и PP-100N, при запазено качествона печата. Системата може да бъде разширена за печат и на по-големитиражи: един компютър може да управлява до 6 принтера Epson PP-100APпосредством USB връзка и да бъдат отпечатани до 570 диска за час.

Използвайки шест индивидуални мастилени касети с голям капацитет завсеки цвят, PP-100AP, както моделите PP-100 и PP-100N може да отпечатас един комплект мастила невероятния брой от над 1000 диска.Предимството на индивидуалните касети позволява смяната само наизразходваната касета при изчерпването на мастилото за даден цвят, заразлика от комбинираните цветни касети, използвани при други устройстваза печат на дискове, където изчерпването на мастилото само за един отсъдържащите се цветове налага смяната на цялата касета. Товадопълнитено допринася за ниската себестойност на всеки отпечатан сDiscproducer диск.
inline_599_https://printguide.info/images//Epson_Discproducer_PP-100_2.jpg
С възможността да тиражира над 1000 диска от комплект мастилени касети(в зависимост от изображението), EPSON DiscproducerTM предоставяатрактивно ниска цена за всеки отпечатък. Притежавате също такагъвкавост при избора на медии – можете да избирате дали да използватепрепоръчителните WatershieldTM дискове или да печатате върху обикновениprintable CD/DVD дискове. Ако определеният за дадена поръчка бюджет еограничен и най-важна за клиента е ниската цена на крайния продукт,можете да използвате всякакви принтабъл CD/DVD дискове, като напр.PRINCO и други марки носители от този клас (0,22 – 0,25 лв./диск), примного добро качество на печата. Себестойността на мастилото заотпечатването на един диск може да варира от 0,07 лв., ако напримерпечатате фирмено лого или текст, до 0,35 лв. за пълноцветен печат сфотокачество при 100% покривност на диска. Изключително ефектнитеносители с Watershield покритие по нанотехнология от световния лидерTaiyo Yuden Co. Ltd. притежават блестящо-гланцов вид, който се запазваи след отпечатването на диска. Специалното покритие гарантираустойчивост при мокрене, триене и надраскване – нещо, считано домомента за основен недостатък на отпечатаните с инк-джет технологияCD/DVD покрития.

Възможностите на другите системи от серията Epson Discproduser – PP-100и PP-100N, които освен печатаща притежават и записваща секция, състоящасе от две отделни CD/DVD-записващи устройства, драстично увеличаватефективността на целия производствен процес. Двете устройства записватс максимални скорости за CD 40х, 12x за DVD±R и 8x заDVD±R DL (dual-layer) и работят независимо и паралелно. Товадопълнително ускорява целия работен поток. Крайният продукт не сапросто впечатляващо изглеждащи, но и надеждно записани дискове.Спестявате не само от ниската себестойност и ефективното използване намастилата за печат, но и от два изключително важни ресурса – време иразходи за персонал. Участието на оператор в изпълнението на даденозадание се състои в изготвянето на дизайна за печат и дефиниране наданните за запис, поставянето на празните дискове наведнъж (до 100 бр.)и изваждането на готовата продукция. Всички допълнителни операции,които ангажират времето, вниманието и труда на човек, като следене напроцесите, преместване на дисковете един по един между отделнитезаписващи устройства и принтер, са автоматизирани. Закупувайкиавтоматизирана система, вие инвестирате еднократно, но спестяватепостоянни разходи за заплати.

Discproducer се управлява от интуитивния софтуер Epson Total DiscMaker, притежаващ три основни модула: Disc, управляващ данните зазапис, Label, в който се генерира изображението за печат и Publishмодулът, който управлява цялостния процес – брой дискове, режим назапис и печат, използвани устройства и т.н. В придружаващия софтуер евключена и мониторираща програма, която следи и показва състоянието навсички задачи и устройства, включително нивата на мастилата за всичкицветове и дори може да калкулира броя дискове, които бихте могли данапечатате с наличното количество мастило при текущо зададения дизайнза печат.

Можете да бъдете сигурни, че Discproducer притежава качеството инадеждността на всички добре известни продукти произведени от Epson -от прецизните роботи до модерните решения за печат. EpsonDiscproducer™ е идеалния пример за успешната симбиоза наняколко технологии. Комбинацията от компактен дизайн, защитено отзапрашаване тяло и минимален брой подвижни части осигурява прецизнаработа, висока надеждност и удивително ниски текущи разходи.

Основни характеристики на Epson Discproducer PP-100AP:
– 95 диска/час при високоскоростен печат;
– 50 диска/час при висококачествен печат;
– възможност за управление от един компютър на до 6 устройства PP-100AP;
– висококачествен фотореалистичен 6-цветен печат с MicroPiezo™ технология за наситени и контрастни изображения;
– 6 индивидуални касети с голям капацитет за всеки цвят;
– цената на устройството, дълготрайността на работоспособността й,както и големият капацитет на мастилените касети гарантиратниската  себестойност на всеки отпечатък;
– патентованата AcuGrip™ роботизирана ръка осигурявапрецизното захващане на отделните дискове и предотвратява евентуалнотоим повреждане;
– печат на над 1000 диска за комплект мастилени касети;
– компактен дизай, предпазващ от запрашаване корпус.

FACTOR.BGе единствен дистрибутор на Epson Discproducer за България
За допълнителна информация:
www.factor.bg
info@factor.bg
тел.: 0899 878 319

Биографична информация