Liveprint & EPSON

1816
Spread the love

Перфектната система за отпечатване на репродукции от Factor.BG
Навсеки ценител на изящното и красивотос изискан вкус и чувство за естетика мусе иска да притежава шедьовър отсъкровищницата на световното изкуствои да го съзерцава в хола или офиса си, азащо не и в хотела, в който отсяда.

Товавече е напълно достъпно с възможносттаза избор от над 3200 изображения накласическото и съвременното изкуствоот каталога на систематаLiveprint,коятовече е притежание на ФотоСинтезис ЕООД.Системата работи в комбинация с най-добрияширокоформатен принтер за фотографски,FineArtи цветопробен печат EPSONStylus Pro 9900с гаранция за стабилност и дълготрайност нацветовете до 100 години (в зависимост отизползваната медия).

inline_744_https://printguide.info/images/Liveprint_system_Mac_Epson.jpg
Репродукциитемогат да бъдат отпечатвани в предпочитанитеразмери върху голямо многообразие отмедии за FineArtифотографски печат – канави, гладки итекстурирани картони.
Отпечатанитесъс системата Liveprint&EPSONтворбисъздаватневероятно усещане за цвят, детайл,маска и текстура,подарявайкиприятно изживяване на Вас и Вашитеблизки години наред.

Liveprint&EPSONе доставена и инсталирана от ФакторБългария ЕООД.

За повече информация:
FACTOR.BG
Георги Чакъров
тел.: 0896 738 700
info@factor.bg
www.factor.bg

Биографична информация