Възможно е HP да продадат подразделението си за печатни технологии в близките две години

1932
Spread the love

Целта на компанията е да стане производител на продукти с малък обем и висока добавена стойност
Може би HP ще се откажатот цялото си печатно подразделение презследващите две години, обявихаМergermarket,като сепозоваха на източници от индустрията.В момента оценената на 25 милиарда долараImaging and Printing Group (IPG) необявена за продажба. Според информацията,обаче енужно тя да бъде продадена, зада се осъществи трансформацията на HP вкомпания за корпоративни решения.

По-рано тозимесец изпълнителният директор на HP LéoApotheker каза, че компанията обмисля бъдещетона подразделението си за компютъренхардуер, който осигурява почти еднатрета от приходите, но работи с малкимаржове. Това може да доведе до продажбатаму, тъй като продуктите на HPса позиционирани междупо-евтините азиатски алтернативи иApple, които заемат нишата с потребителскиустройства от високия клас.

Mergermarket твърдят, че HPможе би планират да продадат компютърнияси бизнес и да запазят IPG за няколкогодини, докато трае този процес. Съществувавъзможност и PCподразделението на HP дастане самостоятелна компания. Откорпорацията не са коментирали статиятана Mergermarket.

При представянето на финансовитеси резултатите си за тримесечието до31-и юли, HP обявиха, чепостъпленията им са намалели с 2% до 31,2милиарда американски долара. Печатнатадивизия на компанията е осигурила 6,1милиарда долара от общо 31,2 милиарда нетниприходи, с 1% по-малко от същия периодминалата година.

inline_702_https://printguide.info/images/2011-09-01.jpg
На снимката:Léo Apotheker

Източник: Мergermarket.com,
Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация