Нови принтери за широкоформатен дигитален печат, използващи латексови местила, ще представи HP на FESPA 2010

1785
Spread the love

HP ще демонстрира широка селекция от решения за дигитален печат по време на изложението FESPA 2010 в Мюнхен, както и нови широкоформатни принтери, използващи иновативни латексови технологии, които намаляват вредното влияние от печата върху околната среда.
Новитепредложения, които ще могат да бъдатвидени на щанда(зала B2,щанд 120):

  • inline_96_https://printguide.info/images/HP_Scitex_LX600.jpgHP Scitex LX800,3.2 метрово решение, което разпростирапредимствата на HPлатексовитетехнологии на пазара на индустриалнияширокоформатен дигитален печат,чрезвъзможността за производство на високодоходоносни приложения, гарантиращобързо възвръщане на инвестицията.
  • HPScitex LX600с възможност за едновременен печатвърху две ролки, базиран на латексовататехнология за печат на HP.
  • HPScitex TJ8600,най-новият принтер от Turbojetсерията,за ускоряване на процеса на преминаванеот солвентен към UVпечат.
  • HPDesignjet Z5200предназначен за по-малки компании, коитоискат да навлязат на широкоформатнияпазар.

Вдопълнение към новите продукти на щандаще бъдат демонстрирании принтери за широкоформантен печат наразнообразни външни и вътрешни приложения:

  • inline_446_https://printguide.info/images/HP_design_jet_l25500.jpgHPDesignjet L25500, който предлага лесна експлоатация иподдръжка и възможност за печат на широка гама приложения – от различнивътрешни дисплеи и стенни декорации до външни банери и покривала запревозни средс
  • HP ScitexFB7500, който предоставя водеща в бранша производителности скорост на печат.
  • HP ScitexXP5300, проектиран за големи обеми печат в индустриалниусловия и предлагащ мощна комбинация от високи скорости ивисококачествени UV мастила.
  • HP ScitexXP2750, 3.2 метров широкоформатен UV принтер с новинтегриран флатбед модул за осигуряване на висококачествен печат кактона гъвкави така и на твърди медии. С максимална скорост на печат от110m²/h, принтерът е идеален за производители, които сестремят да бъдат гъвкави на пазара, като непрекъснато разширяватпортфолиото на предлаганите от тях продукти.

Заповече информация МиражГрупООД – официален представител на HP(широкоформатенпечат) за България.

office@mirage-group.eu
www.mirage-group.eu
Виеи HPнаFESPA2010

inline_497_http://prepressbg.com/images/5500_5.jpg                                       inline_499_http://prepressbg.com/images/mirage_logo_new_black.gif

Биографична информация