Продажбите на HP в печатния сектор бележат 38 процента спад

1356
Spread the love

15-процентният спад на продажбите на HPs Imaging and Printing Group до 6.5 милиарда долара е довел до 8% спад на приходите на компанията за последното тримесечие.
Спадът на продажбите на производствена печатна техника е 38%. Спадътпри потребителските машини е 14%. Оперативната печалба в компанията е1.2 милиарда долара, което се равнява на 18.1% от приходите.

Mark Hurd, председател и изпълнителен директор каза „Стабилнотопредставяне на HP в услугите доведе до рекордна печалба и  постави солидна основа за развитие през 2010. Нашитеоперативни действия и оптимизирането на разходите доведоха до добрирезултати. Очакваме да увеличим пазарния си дял благодарение нашироката си продуктова гама и водеща пазарна позиция”

Нетните приходи за пълната фискална 2009 година на HP са 114,6 милиардадолара, с 3% по-малко от същия период за миналата година.

inline_615_https://printguide.info/images/26-11.jpg
/Наснимката: Mark Hurd/

Източник: www.printweek.com

Биографична информация