HP с най-големия щанд на IPEX 2010

1721
Spread the love

Международното търговско изложение за печатни технологии IPEX 2010 представлява едно огромно логистично и организационно предизвикателство за изобретателите, създателите и производителите в сферата на индустриалните печатни технологии. Като водещ производител в световен мащаб на решения за дигитален печат HP традиционно има сериозно представяне на подобни глобални форуми.
Щандътна HP, най-големия на IPEX 2010 ще бъдеразположен върху площ от 3,000 кв.м., къдетоще бъдат прeдставени 11 дигитални пресиHP Indigo,7 машини за широкоформатен дигиталенпечат и 4принтераHPDesignjet.

inline_803_https://printguide.info/images/ipex1.jpgMашините,които ще могат да се видят в действиена щанда:

Предвиденое използването на над 100 палета разнообразнимедии и хартии за печат,за демонстрация на уникалните възможностина HP машините по време наизложението.

Концепциятана щанда:HP отделяпроизводствената зона от бизнес зоната,също както и доставчиците на печатниуслуги разделят своите производствениучастъци от своя фронт офис. Производственатазона на щанда ще бъде гъвкава, с многобройнии различи печатащи устройства, коитоизработват едновременно различниприложения, както се случва и в реалниработни условия,във всяка една печатница.

inline_720_https://printguide.info/images//ipex2.jpgБизнесзона (седем секции):

  • Представяне на различните приложения и насърчаване напосетителите да разширят своите бизнес възможности с предоставянето нанай-печелившите съвременни услуги, HP експерти ще бъдат ангажирани собширни дискусии по актуални въпроси;
  • Демонстрация на възможностите на специални бизнесинструменти, разработени от HP, като Интелигентно планиране,Ръководства за развитие на бизнеса и др., както и управление назаданията със Smart Stream Director (от създаване до производство);
  • Интерактивни работни станции с тъч-скрийн, илюстриращибезбройните възможности от решения за всяко приложение;
  • Демонстрация на завършени продукти на доставчици на печатниуслуги, клиенти на HP, в съответствие с изискванията на крайния клиент.

inline_738_https://printguide.info/images//ipex3.jpgПроизводственазона (четири секции):

  • Гъвкава производствена зона, където ще бъде представенооборудване за глобални решения за печатния бизнес, както и предложенияна партньори за следпечатна обработка и довършителни операции.
  • Разпространяване на посланието, че връзката междуиндустриалните машини за дигитален печат и продуктите, които те могатда изработят е по-скоро функция на обем, изисквания и избор, отколкотона съществуващи възможности и ограничения.

Детайленпоглед върху щанда
Зала 12, щандAB150

ИзложениетоIPEX евторото по големинасъбитие в сферата на печатната индустрияслед DRUPAи се провеждаведнъж на четири години.

Заповече информация можете да се свържетес Мираж Груп ООД – официален представителна HP(широкоформатенпечат) за Българияилида посетите официалнатастраница наHP,посветена на IPEX 2010.
office@mirage-group.eu
www.mirage-group.eu

inline_387_https://printguide.info/images/logo_Ipex2010_large.jpg inline_485_https://printguide.info/images//hppp_2010_circle_blue_vert_200.jpg inline_936_https://printguide.info/images//mirag_logo_200.jpg

Биографична информация