HP предлага приложение за създаване на голямоформатни фотографски негативи

2388

Large Format Photo Negative и позволява създаване на висококачествени отпечатъци с помощта на фотопринтера на HP Designjet Z3200.

Приложението е безплатно и позволява на потребителите на Designjet Z3200 да използват цифров или сканиран от филм кадър, за да създадат фотографски негатив на прозрачен материал. Тези негативи могат да послужат за копиране на снимки с помощта на класически фотографски процеси. Софтуерът ще бъде пуснат в обращение на изложбата Photokina през септември.

Фотографът от световноизвестната агенция
Magnum, Elliot Erwitt, който е известен с чернобелите си снимки, е използвал Large Format Photo Negatives, за да отпечата малка серия от най-известните си фотографии. С помощта на голямоформатните негативи (76 x 102см) той е създал отпечатъци чрез технология, базирана на платина, върху хартия от памучни влакна. Тази монохромна технология осигурява най-широк тонален обхват и съответно най-високото възможно качество на отпечатъците.

Платинотипът е Ролс-Ройсът във възпроизвеждането на снимки и традиционно беше приложим за сравнително малки формати”, каза Erwitt. „Тези нови отпечатъци с необичайния си размер са съчетание между Ролс-Ройс и Ферари. Тези фотографии имат качество, недостижимо с който и да е друг процес, стар или нов”

Large Format Photo Negatives използва черното и зеленото мастило на принтера, за да отпечата изображението на прозрачен филм, за да създаде негатива. Освен с базираната на платина технология, негативите могат да се използват с всеки процес, който разчита на експониране с ултравиолетова светлина като цианотип, фотогравюра, проявяване, базирано на сребърни халогениди и други.

На снимката: Отпечатъците на Erwitt, създадени с цифрови негативи

Източник: hp.com

Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.