Ibis Smart-binder произвежда книги

3112

Машината, произведена от Ibis създава книги с набор на колите и може да работи съвместно цифрови преси

Smart-binder PB-600C е създаден, за да се захранва от листове, идващи директно от печатната машина. Предлаганият допълнително модул за сгъване може да намали форматът до желаният краен размер на книгата, заявяват Ibis.

Автоматичният модул за книговезане PB600C включва механизъм, който му позволява да бъде захранван с листове директно от цифровата преса. Той сгъва всеки лист, ако това е нужно, събира листовете заедно и след това ги поставя в модулът за лепене BB3002.

BB3002 използва горещо лепило, за да скрепи листовете и добавя отделно захранената корица. Така се създават висококачествени изделия с набор на колите. Дебелина на гърба, може да се настройва по време на производството. Като опция се предлага и вграден тристранен книговезки нож.

Източник: ibis-bindery.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.