Intuos 3 A4 Oversize

2182
Intuos 3 A4 Oversize

Таблетът Intuos 3 A4 Oversize с размери на активната площ 30 х 30 см (12″ х 12″) Ви предоставя максимална работна част за всякакъв вид дизайнерски и инженерни потребности.

Ергономичната писалка (Grip Pen) в комбинация с лесно настройваемите бутони за бърз достъп(Express Keys) и зоните за контакт(Touch strips) оптимизират работния процес, ефективността и продуктивността в креативните приложения.
Специалната CAD конфигурация съдържа Intuos 3 Lens Cursor вместо стандартната писалка.     
Кратки харектеистики и предимства:
1. Нива на натиск – 1024
2. Чувствителност на завъртане около остта си – Таблета реагира при завъртане около остта на използваните инструменти, в която и да е посока.
3. Разпознаване на инструмента – Благодарение на уникалната система за разпознаване на инструмента, всеки един от тях може да бъде настроен за различни приложения, като тези натсройки се сменят автоматично при смяната на инструмента.
4. Бутони за бърз достъп (Express Keys) – Комплект от бутони намиращи се от двете страни на таблета, които имате възможност да настроите за най-често използваните от вас функции.
5. Зони за контакт – С помоща на двете зони за контакт (разположени от двете страни на активната площ), Вие лесно можете да увеличите и намалите една снимка само с допира на пръста или върха на писалката.
6. Абсолютно позоциониране – Всички таблети на Wacom използват абсолютно позициониране на писалката, което означава, че размера на активната площ съответства на размера на вашия монитор.

Източник: Адком

Интернет портал за печатни технологии.