JeTrix печата с фантастичната скорост 1000 стр./мин.

1973
JeTrix печата с фантастичната скорост 1000 стр./мин.

Двама изследователи от „College of Judea и Samaria“ в Израел са разработили печатна глава за струен принтер, който ще може да печата с фантастичната скорост – 1000 стр./мин., дори и повече.

Имената на създателите му са: Мойша Айнат (Moshe Einat) и Ниссим Айнат (Nissim Einat).

За разлика от съвременните печатни глави, приложими в струйните принтери (които имат малък размер и постоянно се местят напред-назад), новата разработка е неподвижна, което позволява на принтера, комбиниран с новата технология да печата една страница мигновено, а останалите – в течение на секунди.

Освен това, съществуващата днес технология на струйния печат има физическо ограничение и недостатък заради гледната точка на разработчиците. Става дума за пускането на мастилото от резервоара към дюзата и тяхното количество. При увеличението на числото на дюзите възниква още един проблем – при работа на цялото устройство има вибрации и удари, а да се управляват дюзите в тези условия е доста сложно. Днес тези фактори ограничават скоростта на печата.

„Нашата система е лишена от тези физически ограничения“ – заявяват разработчиците на новата технология. Технологията на печат на Айнат е наречена JeTrix. В нейната основа е 12х12 см печатаща глава с матрица от 57600 дюзи. В главата има микрорезервоар за мастило, който има размер 1х1х0,5 мм и се зарежда от основния резервоар по капилярен метод. Има не сложна конструкция и достига висока ефективност на печата.

Създателите проведоха успешни изпитания на своята технология и търсят път за комерсиализация на продукта.

Източник: Prodtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.