Автоматизация на CTP устройствата на Kodak увеличава производителността им

2098
Автоматизация на CTP устройствата на Kodak увеличава производителността им

Функция с единична касета позволява плейтсетерите на KODAK да работят без човешка намеса до седем и половина часа.

TRENDSETTER

 

Kodak представи нови възможности за автоматизация на computer-to-plate (CTP) съществуващите линии плейтсетери KODAK TRENDSETTER и KODAK ACHIEVE, с цел да помогне на клиентите да отговарят на нуждите на бизнеса, да постигнат максимална производителност и да намалят разходите за труд.

Като опция към тези продукти, в момента се предлага Single Cassette Unit (SCU), което позволява автоматизирано зареждане и изваждане на до 240 пластини, с отстраняване на защитния лист и автоматично завъртане на пластината.

Устройствата, които могат да се възползват от опцията SCU са: KODAK TRENDSETTER Q400 Platesetter, KODAK TRENDSETTER Q800 Platesetter, KODAK TRENDSETTER NEWS Platesetter, KODAK ACHIEVE T400 Platesetter и Kodak ACHIEVE T800 Platesetter. С добавянето на опцията SCU, тези модулни плейтсетери вече са на разположение в конфигурации полуавтоматично, автоматично разтоварване, автоматично зареждане и единична касета. Това добавено ниво на автоматизация предоставя на клиентите възможността да се наслаждават на висококачествена, надеждна изработка на пластини, като същевременно постигат:

  • Непрекъсната работа в продължение на седем и половина часа;
  • Намаляване на предпечатния труд с по-високо ниво на автоматизация, включително отстраняване на хартията, автоматично зареждане и разтоварване на пластините в процесор или стакер;
  • По-бързо време до печатната машина;
  • Гъвкави операции с опционални колички за бърз допълнителен капацитет, включително допълнителни формати пластини.

„Печатарите са изправени пред нарастващите разходи за труд и предпечатна подготовка, съчетани с неефективни процеси и системи, които ограничават производителността,“ каза Chris Balls, Kodak. „С добавянето на функцията за автоматизация SCU на продуктовите линии KODAK Platesetter, клиентите вече могат да се съсредоточат върху дейности с добавена стойност, вместо за управление на машината. В допълнение, възможностите на SCU позволяват извършването на операции за период до седем и половина часа без управление, което увеличава производителността във всички линии на бизнеса и подобрява конкурентната позиция.“

 

Предлаганата като опция SCU е с компактни размери от 2,33 м х 2,80 м х 1.86 м и работи със същия двигател и маса за разтоварване като плейтсетера и включва кошче за отстранената хартия с капацитет до 240 пластини. В момента се предлага само в ограничени региони, но в края на годината ще бъде на разположение по целия свят.

SCU е напълно съвместим с KODAK SONORA Process Free Plates, които позволяват да се пропусне етапът на проявяване на пластината, което допълнително подобрява ефективността и намалява времето до печатната машина. Тази технологична добавка е оптимизирана и за работа с работния поток KODAK PRINERGY, задълбочавайки възможностите за автоматизация на производството на пластини.
Като създател на термалната CTP технология, Kodak е добре известна с изключителната технология за изобразяване на своите плейтсетери TRENDSETTER и ACHIEVE, предлагащи качеството и възможностите, които клиентите очакват от KODAK CTP системите, независимо от тяхната печатна среда.

 

Източник: Кодак 

Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.