Златен медал за Kodak

1692
Spread the love

Kodak спечели престижно отличие за иновация от германската печатна индустрия. Цифровата производствена платформа KODAK NEXPRESS SX е най-новаторската технология в печатната индустрия.
inline_307_https://printguide.info/images/2011-11-24.jpg

Цветната производственаплатформа KODAK NEXPRESS SX с опцията за печатна дълги листове спечели престижнатанаграда за нововъведение на германскатапечатна индустрия за 2011 (German Printing IndustryInnovation Awards). Цифровата печатна машинаграбна златната награда за „Най-новаторскатехнология” в категория Печат.Награждаването е организирано отиздателската къща Deutscher Drucker Verlagsgese.Победителите са избрани чрез гласуванев интернет от читателите на Deutscher Druckerи Grafische Palette, водещи германски търговскисписания и print.de. Изборът е бил между 30технологии, номинирани от редакторитена медиите.

Това е третата пореднанаграда, спечелена от Kodak. През 2009компанията спечели награда за нововъведенияс уникалната система за обемен печатна KODAK NEXPRESS. Миналата година компаниятаспечели двенагради – за термалните пластиниTRILLIAN SP в категорията Предпечат и заKODAK PROSPER 5000XL в категорията Печат.Церемонията беше проведена на 10-и ноемврина PrintNight в Щутгарт. Там присъствахастотици гости от света на графичнитекомуникации. Bernhard Niemela, управител наDeutscher Drucker Verlagsgesellschaft и главен редакторна Deutscher Drucker, връчи наградите напобедителите.

„Изключително поласканисме да получим толкова престижна наградаза трета поредна година, каза Mark Clark,регионален генерален мениджър ивицепрезидент за цифровите печатнирешения, EAMER, Kodak. „Наградите са особеноудовлетворителни, защото професионалистите,които работят на предната линия, сагласували за нас. Това подчертавапостиженията на Kodak в разработванетона решения, които помагат на доставчицитена печатни услуги да отговорят напредизвикателствата, които им отправяграфичната индустрия.”

NEXPRESS SX:висококачественпечат с възможности за производство напродукти с добавена стойност
Платформата NexPress SXпредлага превъзходно качество на печат,съвместимост с голям брой медии ивнушителни възможности за лакиране ипечатни ефекти. Системата помага напечатниците по целия свят да отличатпредложенията и си и да увеличат приходитеси като създават уникални продукти сдобавена стойност.

Новите възможности наNexPress SX Platform включват скорост до 131страници в минута, увеличена дължинана листовете (660 mm), печат с по-малкичастици тонер чрез новите сухи мастилаKodak NexPress HD. Сред новостите са и решениетоКODAK NEXPRESS Light Black HD, както и възможност заматов печат.

Петата печатна секцияна KODAK NEXPRESS предлага голям брой възможностиза производство с добавена стойност.Сред тях са: печат на водни знаци, защитнолакиране, гланцов лак, печат на микротекст,разширена цветова гама, обеменпечат, който е уникален заиндустрията и печат с червено флуоресцентномастило за защита от фалшификации.

Източник: bertl.com
Превод: Мартин Новев

Биографична информация