Какво се готви в Кодак?

4214
Spread the love

/информация от кухнята/
inline_486_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60008%7E0.JPGОт началото на годинатацентралният офис на Кодак за Европа, Азия и Средния Изток се предместив La Hupe, близо до Брюксел. Благодарение на поканата на фирма Гед ООД имах възможност да посетядемо центъра, който е изграден в наскоро обновената сграда нацентралата и да разгледам новостите, които ще представи Кодак на Друпа2008. Определено те представляват интерес за българскияпазар, не само заради позициите на Кодак в България, но и зарадиуникалните си технологични въведения, качество и производителност. Товаса новите модели CTP оборудване, дигиталните печатни машини NEXPRESS, inkjet Versamarkпечатащите системи и не на последно място – софтуерните решения наКодак за workflow.

В началото домакините от Кодак представиха тенденциите заразвитие на фирмата и техническите решения, коитоще бъдат представени на предстоящата Друпа 2008.

inline_170_http://prepressbg.com/images/ema.jpgВ самия демо център ни посрещнаха с впечатляващамултимедийна презентация, симулираща поръчка от краен клиент иосъществяването й с оборудването и софтуерното осигуряване на Kодак.След нея посетителите имаха възможност да разгледат последните моделиCTP и дигитални машини NEXPRESS.

Бързам да изброя акцентите.
На първо място са дигиталните печатни системи на електрофотографскипринцип NexРress. Те са сравнително непознати за българския пазар, нотова е напълно незаслужено с оглед на възможностите им. Машините сепредлагат в две основни серии:

  • S серията,с моделите KODAKNEXPRESS S3000, S2500 иS2100 е наистина уникална. Това не са просто пореднитедигитални машини на пазара. Това оборудване е създадено за работа.Технологичните нововъведения в него се различават много от тези наконкурентите, воденето на хартията, тонерът (Да, на електрофотографскипринцип е.), цветопредаването на Кодак и не на последно място, петатасекция, на която може да се постави пети цвят или лак. Следдемонстрацията имах възможност да видя моделите S2500 и S2100 в работнасреда в печатница, но за това по-нататък.
  • М серията,с представителя KODAKNEXPRESS M700 Digital Color Press. Машината ечетирицветна, но пък има възможност за голям набор от опции задовършителна обработка. Така наречените финишъри.
inline_601_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60013%7E1.JPGinline_523_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60015%7E1.JPGinline_994_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60018%7E1.JPG

От ляво на дясно на снимките/KODAK NEXPRESS S2100, KODAKNEXPRESS S2500, NextGlosser/

Всичкиснимки в галерията вижте тук.

Кодак ще изложат на Друпа 2008 и дигитална машина за черно-бял печат KODAK DIGIMASTER EX DigitalProduction Systems. Машината е предназначена за обеменчерно-бял печат, в съчетание с набор от модулно оборудване задовършителна обработка.

Прави впечатление, че от Кодак имат сериозен поглед върху пазара надигиталния печат, като предлагат различни серии машини, с различнивъзможности и производителност, в зависимост от пазарните условия иизисквания на клиента. Пиша това, защото има реални възможности, някоиот тези модели машини, скоро да влязат в експлоатация в България.

Една от най-бързо развиващата се и с висока популярност продуктовалиния, са inkjet печатащите глави KODAKVERSAMARK и дигиталните inkjet печатни машини от серията V на VERSAMARK.
За тези, които не са чували за VERSAMARK, запомнететова наименование. В основата му е специалната разработка на Кодак нависокоскоростни мастилноструйни печатащи глави, които могат да бъдатмонтирани на всякакви машини. Не случайно Кодак и Man Roland иматсъвместна разработка, даваща допълнителна възможност на Man Roland,печатните машини да печатат данни с променлив параметър(персонализация). Всичко това се реализира с допълнителните VERSAMARK печатащиглави. Освен с висока скорост на печат, те се характеризират снеограничената му широчина (могат да бъдат монтирани едновременноняколко печатащи глави, покриващи ширината на печат). Естествено Кодакпредлагат и самостоятелно решение – дигитална печатна машина KODAK VERSAMARK VL2000,което е напълно завършена пълноцветна печатаща система, със скорост напечат, достигаща до 1,090 A4 на минута, с резолюция на печат600х600dpi. Според неофицилни източници, на Друпа 2008 ще бъде показанасистема, печатаща с резолюция до 1200х1200 dpi. За съжаление,системата не беше инсталирана в демоцентъра и не успях да я видя, ноповярвайте ми, за VERSAMARKтепърва ще се говори.

Едно от главните направления в Кодак е разработката и производтвото наCTP машини. На Друпа 2008 Кодак ще представи моделите CTP KODAK MAGNUS 800.Сред тях е модификацията KODAKMAGNUS 800Z QUANTUM, която работи със скорост 60 пластиниB1 за час! Не, това не е CTP за пластини за вестникарскатапромишленост, а машина, даваща най-високото качество, което може да сепредложи на полиграфическата промишленост. Подобна машина може да решинуждите дори на най-големите печатници в България от бързо и качественопроизводство на пластини за офсетовия печат. Не на последно място,искам да споделя, че за разлика от конкурентните марки, CTP машините наКодак имат редица технологични предимства, позволяващи им безпроблемнаработа с почти всички пластини, предлагащи се на българскияпазар. Кодак предлагат всички формати CTP. Сред тяхе KODAK MAGNUSXLF 80 QUANTUM, който е най-бързитз, напълноавтоматизирано CTP на пазара, в класа на широкоформатните. Скоростта,която достига този модел, е до 48 пластини за час, срезолюция 2,400 dpi. Имах възможност да видя и двата модела в демоцентъра. Можете да разгледате снимките тук:

inline_698_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60009%7E1.JPGinline_163_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60025%7E2.JPG inline_525_http://prepressbg.com/images/7252PIC2.jpg

От ляво на дясно на снимките/MAGNUS XLF 80 QUANTUM,Trendsetter 800 IIIQuantun, KODAK MAGNUS VLF/

Всичкиснимки в галерията вижте тук.

След презентацията в демоцентъра в LaHulpe, беше предвидено посещение в печатница ARTOOS (www.artoos.com),намираща се в Антверпен. Видяхме в работен режим дигиталните печатнимашини NEXPRESS.Сградата на печатницата отвън приличаше по-скоро на универсаленмагазин, в който обаче се помещават около шест, а може би и повечелистови офсетови машини. Четири от тях са 10 цветни, има един headset,две CTP-тa и експонатор на филм, всичките онлайн; цветопробна система,DICOweb и много добре оборудван цех за довършителна обрабока.

inline_407_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60035%7E3.JPGinline_966_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60036%7E3.JPGinline_842_http://www.prepressbg.com/gallery/albums/userpics/10001/normal_STA60033%7E3.JPG

Всичкиснимки в галерията вижте тук.

Интерес за нас представляваше обособения цех за дигитален печат, изцялооборудван с печатни машини на Кодак. В него работеха NEXPRESS S2500 и S2100 и DIGIMASTER замонохромен печат. Цехът беше самостоятелно оборудван с машини задовършителна обработка, отделно от офсетовия печат. Повечето машиниработеха в момента на нашето посещение. Печатницата преди време еексплоатирала машини на Xerox и Xeikon, но в последствие са избрали даработят само на KODAK artoos.com.Естествено, въпросите към домакините бяха насочени, основно задигиталните печатни машини. Един от въпросите беше за натоварването намашините NEXPRESSи какъв тип поръчки изпълняват. Оказа се, че в началото първата иммашина 2100, не е била натоварена според очакванията им, докато несе повишил ръстът на поръчките с променливи данни. В момента,в който е нараснало търсенето на подобен тип продукция, е нарастнал впъти и количеството на отпечатаната продукция, което е довело и дозакупуването, дори на втора Nexpress S2500. Интерес представяваше итова, до колко се използва петата секция на NEXPRESS. Колегитеот ARTOOS яизползваха основно за лакиране и доста по-рядко, за да печатат петицвят, като процентът на лакираната продукция беше от порядъка на 20-30% от общата. Техният продуктов мениджър сподели за някои отпредимствата на NEXPRESS:

  • безпроблемно ламиниране на отпечатъка,
  • изключителна точнoст на регистъра,
  • перфектно цветопредаване (все пак Кодак се грижи за това)
Както знаете, наближаваи най-значимото световно събитие в полиграфическия бранш – изложениетоДрупа 2008. Кодак ще бъдат представени на щанд с площ 2500 кв. метра, вХале 5 на изложбения център в Дюселдорф. Там ще можете да намеритенай-новите продукти на компанията. На изложението можете да разчитате ина съдействието на представителите на фирма ГЕД, която е единственоторозиран дилър на Кодак за България на дигиталните печатни машини,CTP оборудването, inkjet принтерите, софтуерното осигуряване, както иза консумативи.

Автор: инж. Пламен Давидов

Биографична информация