Край с филмите от Кодак?

2697
Spread the love

Компания Eastman Kodak планира до края на 2009 года да прекрати производството на фото-технически филм за полиграфията, използвани във фотонаборните устройства.
Изключение прави филма Kodak DITR,който се явява важна част от потрфолиото от продукти на Kodak,предназначени за производството на опаковки по целия свят.

Фото-техническите филми за полиграфията постепенно се заменят снастъпването на цифровите технологии. Това се потвърждава и от ръста всегмента от дигитални продукти на компанията. Kodak се стреми поефективно да използва ресурсите си, като съкращава нерентабилниподеления на бизнеса си. Отказвайки се от фото-техническите филми,Кодак ще се съсредоточат в  развитието на цифровите технологии.

inline_806_http://prepressbg.com/images/DITR%2520Hero.jpg
/на снимката оцелелият отсъкращаването KODAK DITR Film / 2401/

Източник: F1CD

Биографична информация