Край с филмите от Кодак?

2718

Компания Eastman Kodak планира до края на 2009 года да прекрати производството на фото-технически филм за полиграфията, използвани във фотонаборните устройства.

Изключение прави филма Kodak DITR, който се явява важна част от потрфолиото от продукти на  Kodak, предназначени за производството на опаковки по целия свят.

Фото-техническите филми за полиграфията постепенно се заменят с настъпването на цифровите технологии. Това се потвърждава и от ръста в сегмента от дигитални продукти на компанията. Kodak се стреми по ефективно да използва ресурсите си, като съкращава нерентабилни поделения на бизнеса си. Отказвайки се от фото-техническите филми, Кодак ще се съсредоточат в  развитието на цифровите технологии.


/на снимката оцелелият от съкращаването KODAK DITR Film / 2401/

Източник: F1CD

Интернет портал за печатни технологии.