Резултатите на Kodak – спад на приходите от пластини за офсетов печат, ръст при мастиленоструйните технологии

1670
Spread the love

Цената на акциите на Kodak падна с повече от 30 %, след като компанията обяви загуби преди плащането на данъците от $73 милиона долара за последната четвърт на миналата година. Това е спад със 115 % спрямо печалбата от $ 486 за предишната година.
Нетнатапечалба за същия период също е намаляладраматично, с 95 % до $22 милиона. Причината за товае значителен спад в продажбите, коитоса намалели с 25 % до $ 1.9милиарда. Според Kodak,спадът се дължи на “ценовотоналягане в предпечатния сектор, коетосе дължи на спецификата на индустрията”,което е въздействало на приходите ипечалбата на поделението GraphicCommunications Group (GCG) division.

Kodak GCGса отчели спад от 3 % наоборота до $ 757 милионаи 67 % спад напечалбата преди данъците и лихвите до$12 милиона за тримесечието,завършващо на 31 декември 2010. Брутнатапечалба също е намаляла от 27 % презпоследната четвърт на 2009 с 24.3 %.В доклада за последната четвърт,производителят казва: “Брутнатапечалба на GCG намаля главнозаради неблагоприятната среда в областтана решенията за предпечат, продължителнотоналагане на конкурентни цени и твърдеголемите производствени мощности наиндустрията за производство на цифровипластини”.

Генералниятдиректор Antonio Perez добави:“Въпреки нарастването с 4 %на произведените цифрови пластини нагодишна база, приходите от тази дейностса намалели с 6 % за годинатаи с 8 % за последната четвъртна периода. Спадът се дължи предимно наконкурентната ценова среда, особено вЕвропа, където свръхкапацитетът иманай-негативно въздействие.”

Нетнитепродажби на Kodak за цялатагодина са $ 7.2 милиарда(за 2009 – $ 7.6милиарда). Така, печалбатана компанията преди плащането на данъцие $ 59 милиона (за2009 – $ 117 милиона загуба).Въпреки това, нетната загубаза цялата година е $ 70милиона (за 2009 – $ 209милиона). Резултатите наKodak за последното тримесечиевключват разходи за $ 24милиона за преструктуриране ирационализация, от които $ 5 милионаса похарчени за Kodak GCG.

Perez подчерта,че ръстът на Kodak в областтана потребителски и производственимастиленоструйни машини, софтуер зауправление на работния процес и услуги,както и в областта на опаковките е 23% за последната четвърт напериода и 18 % за цялатагодина. Той добави, че гамата машиниProsper са готови да севъзползват от преориентирането наиндустрията към цифровия печат.

inline_561_https://printguide.info/images/2011-02-02.jpg

Наснимката: Antonio Perez
Източник:printweek.com
Текстанаписа: Мартин Новев

Реклама:
Обяви за печатни машини, полиграфическо оборудване, принтери, мастила,хартии и картони, консумативи,машини втора употреба др. – Printstock.info

Биографична информация