Резултатите на Kodak – спад на приходите от пластини за офсетов печат, ръст при мастиленоструйните технологии

1683

Цената на акциите на Kodak падна с повече от 30 %, след като компанията обяви загуби преди плащането на данъците от $73 милиона долара за последната четвърт на миналата година. Това е спад със 115 % спрямо печалбата от $ 486 за предишната година.

Нетната печалба за същия период също е намаляла драматично, с 95 % до $ 22 милиона. Причината за това е значителен спад в продажбите, които са намалели с 25 % до $ 1.9 милиарда. Според Kodak, спадът се дължи на “ценовото налягане в предпечатния сектор, което се дължи на спецификата на индустрията”, което е въздействало на приходите и печалбата на поделението Graphic Communications Group (GCG) division.

Kodak GCG са отчели спад от 3 % на оборота до $ 757 милиона и 67 % спад на печалбата преди данъците и лихвите до $12 милиона за тримесечието, завършващо на 31 декември 2010. Брутната печалба също е намаляла от 27 % през последната четвърт на 2009 с 24.3 %. В доклада за последната четвърт, производителят казва: “Брутната печалба на GCG намаля главно заради неблагоприятната среда в областта на решенията за предпечат, продължителното налагане на конкурентни цени и твърде големите производствени мощности на индустрията за производство на цифрови пластини”.

Генералният директор Antonio Perez добави: “Въпреки нарастването с 4 % на произведените цифрови пластини на годишна база, приходите от тази дейност са намалели с 6 % за годината и с 8 % за последната четвърт на периода. Спадът се дължи предимно на конкурентната ценова среда, особено в Европа, където свръхкапацитетът има най-негативно въздействие.”

Нетните продажби на Kodak за цялата година са $ 7.2 милиарда (за 2009 – $ 7.6 милиарда). Така, печалбата на компанията преди плащането на данъци е $ 59 милиона (за 2009 – $ 117 милиона загуба). Въпреки това, нетната загуба за цялата година е $ 70 милиона (за 2009 – $ 209 милиона). Резултатите на Kodak за последното тримесечие включват разходи за $ 24 милиона за преструктуриране и рационализация, от които $ 5 милиона са похарчени за Kodak GCG.

Perez подчерта, че ръстът на Kodak в областта на потребителски и производствени мастиленоструйни машини, софтуер за управление на работния процес и услуги, както и в областта на опаковките е 23 % за последната четвърт на периода и 18 % за цялата година. Той добави, че гамата машини Prosper са готови да се възползват от преориентирането на индустрията към цифровия печат.

Antonio Perez

На снимката: Antonio Perez
Източник: printweek.com
Текста написа: Мартин Новев

Реклама:
Обяви за печатни машини, полиграфическо оборудване, принтери, мастила, хартии и картони, консумативи, машини втора употреба др. – Printstock.info

Интернет портал за печатни технологии.