Как да се справим със забавянето на поръчки между производствените етапи и с „островите“ от автоматизация в работния поток: Стратегии за успех

3611
Как да се справим със забавянето на поръчки между производствените етапи и с „островите“ от автоматизация в работния поток: Стратегии за успех

Какво е работен поток

Какво е работен поток?

Работният поток обикновено „се крие“ на видно място и можем да го дефинираме, ако го погледнем по правилния начин.

Работният поток е инфраструктурата от платформи и инструменти, която поддържа всяка дейност и практически върши най-добра работа, когато всички (или повечето) елементи са стандартизирани, интегрирани и автоматизирани. От английски език – workflow = работен поток.

Най-просто казано, можем да управляваме производствения процес чрез:

a. няколко инструмента, обхващащи един или няколко етапа от производството
b. с единна платформа за работен поток включва в себе си набор от функции, инструменти и бизнес правила, които обхващат цялостния производствен процес и осигуряват неговото коректно и качествено протичане във всички производствени допирни точки.

Ако разгледаме модулите и функциите на един цялостен производствен работен поток за печат като Kodak Prinergy Connect, ще видим различни производствени допирни точки, специално дефинирани за печатните нужди, с отлична интеграция помежду им, което позволява на данните бързо да се обработват и обменят между етапите на производството и различни бизнес процеси.

Понякога частични добре интегрирани допирни точки в печатното производство могат да помогнат, но автоматизираната интеграция на целия процес е от съществено значение за здравето на бизнеса. За да се постигне оперативна ефективност, е важно да се прегледат тези производствени етапи и да се определят важните опции за създаване на автоматизирано решение за работен поток от край до край, което може без никакъв проблем да прехвърля и обработва данни в цялата бизнес и производствена система.

Създайте стратегия за интеграция на работния поток

Самостоятелното подобрение на отделни производствени етапи са чудесно начало за автоматизиране и опростяване на производството.

От друга страна, ако разработите широка стратегия за интеграция, ще можете да подхождате към всяка нова софтуерна инсталация, надграждане или допирна точка в производството със сигурна преценка, че тя ще влезе плавно в цялостния ви производствен цикъл.

Най-добрата практика за стратегия за интеграция е да се определи кой е главният източник на данни (например ERP/MIS система) и да се използва софтуер с предварително дефинирана интеграция и стандартни API (Application Programming Interface) връзки за прехвърляне на данните.

Когато анализирате вашия канал от данни е важно да изпробвате всеки проект или вид поръчка спрямо вашата пълна стратегия за интеграция през целия цикъл на производство, като разберете кои са важните пунктове и типовете данни, които всеки проект обменя.

Единични автоматизации на отделни етапи – какъв е проблемът?

Отстраняването на индивидуални и частични кодове и скриптове от етапите на производство и използването на стандартна интеграция или предварително дефинирана автоматизирана интеграция по целия производствен процес, създава дългосрочни ползи за бизнеса, намалявайки общите разходи за притежание с добре поддържани системи и потенциално намалявайки времето за престой на машината.

Ако в компанията няма цялостна бизнес стратегия за връзки между системите и автоматизация между тях, обикновено интеграцията става „достъпна“ за всички, като всеки се иска да подобри това, което смята за важно.

Потенциално този подход създава повече ръчни процеси – възможно е да имате значителни подобрения в отделните допирни точки, но когато те не си „говорят“ и не обменят качествена информация помежду си, поръчката може да е бързо и перфектно обработена в единия от етапите, но да стои и да чака, докато бъде прехвърлена цялата информация на някой следващ етап.

В предпечатния отдел за експонация на печатните форми, например, може да смятат, че е важно да се автоматизира подаването и извеждането на пластините от CTP-то, а в отдела по подготовка на файлове и обработка на поръчки, може да имат нужда от автоматизация на работата с файлове за печат.

Когато всяка болезнена точка се третира еднакво и се конкурира за време и бюджет, фокусът ще бъде върху индивидуалните и частични кодове и подобрения. Ефективността на всеки отдел се смята самостоятелно, без да се вземат предвид предимствата на цялостния автоматизиран бизнес и процеси на работния поток от край до край.

Стратегията трябва да бъде активен процес, включващ постоянен ритъм за развитие на работния поток и редовни прегледи за подобряване на интеграцията по целия производствен цикъл. Тези прегледи са метод за разкриване на пропуски и разрешаване на известни за печатниците проблеми в настоящите и планираните интеграции.

Частично инсталираните автоматизации, островите от индивидуални кодове (обикновено недокументирани) и непълните интеграции могат да бъдат източник на затруднения и забавяне на поръчките, но също така и на грешки при производството или дори при фактуриране.

Когато анализирате и създавате вашата цялостна стратегия, може да откриете, че части от данни, които трябва да бъдат свързани, липсват, което кара членовете на екипа да въвеждат необходимата информация ръчно или да вземат решения без нея.

Незавършените интеграции могат да произтичат от:

  • изчерпване на бюджета за професионални услуги;
  • невъзможност за намиране на ресурси за интеграции;
  • трудности при работа с наследени блокове код.

4 причини Защо единната производствена система е полезна за печатния процес

Без цялостна стратегия е лесно да пропуснете бюджетни елементи, важни за текущите дейности, необходими за поддържане и подобряване на работния поток.

Частичните интеграции обикновено се задържат на едно място, без да осъзнаваме, че никога не успяват да изпълнят „обещанието“ за оперативна ефективност по целия производствен цикъл.

Дори в JDF-сертифицирана работна среда, ако допирните производствени точки не са свързани, данните не могат да текат и информират следващия етап от производството.

JDF-сертифицирана работна среда

Защо е толкова важно бързото и правилно прехвърляне на информация между производствените етапи?

Привеждането в съответствие на вашата стратегия за интеграция с най-добрите практики може да помогне за намаляване на „капаните“ на наследените, ръчно направени и индивидуални интеграции.

Прегледът на производствения процес чрез цялостна стратегия може да разкрие повече информация за вашия бизнес отколкото очаквате.

  • Може да откриете, че много от софтуерните продукти, които използвате реално изпълняват едни и същи задачи.
  • Възможно е да съществуват множество web-to-print вариации наред с елементи на оценяване, планиране, управление на инвентара и инструменти за събиране на данни в цеха. Тези вариации обикновено се получават от частично инсталирани платформи, както и създаване и придобиване на отдели, предназначени за решаване на специфични предизвикателства, без да се обръща внимание как ще повлияят те на цялостното производство.
  • Може да разберете, че каналите за прехвърляне на информация между различните етапи са различни. Това означава, че всички стари данни (от първоначалните етапи) и всички нови данни трябва да се адаптират за всеки следващ канал, за да може поръчката да продължи напред. Когато съществуват множество инструменти, всеки от тях работи по свой собствен начин. Те събират данни и ги предават по начини, специфични за тяхната собствена архитектура.

Ефективността на производството е много трудна за постигане в тази среда.

Две различни web-to-print среди могат да събират спецификации и да ги предават, използвайки параметри с различни имена и формати. Продуктите могат да използват различни конвенции за именуване на файлове и профили. Всяка подобна вариация може да причини грешки и забавяне.

Прехвърлянето на информация между всяка от тези системи е труден и сложен за създаване процес, който се прави чрез писането на индивидуални и частични кодове за интеграция, които да пасват на архитектурата на всяка от тези системи.

По този начин директориите, пълни с персонализирани кодове, продължават да растат и да добавят време и разходи, тъй като трябва да се поддържат и преглеждат с всяка актуализация на софтуерите. Хората прекарват време в разрешаване на проблеми или пишат още повече персонализирани кодове, за да се опитат да нормализират прехвърлянето на информацията. Възможно е да има елементи от основна бизнес информация, съхранявани в затворени електронни таблици, до които никой няма достъп и чак когато вече поръчката е закъсняла – някой да ги намери и пренасочени към основните бизнес системи.

Цялостна стратегия за интеграция по целия производствен цикъл с най-добрите практики ще ви доведе до истински печатен работен поток и бизнес решение от край до край.

Подобно решение не разчита на индивидуални кодове и интеграции за всеки етап, сървъри в производството или екипи от изпълнители на професионални услуги, работещи с точно определени бюджети и с ограничени познания за платформите, с които работите.

Това е моментът да потърсите единен партньор с цялостно решение и екип, готов да създаде вашия успех в интеграцията и познаващ всяка точка от предпечатното и печатното производство и начините за създаване на гладък и плавен процес.

Определете своя план за пълна и последователна интеграция

Цялостният работен поток е повече от сумата на неговите отделни части. Той е нещо повече от свързване на отделни решения, тъй като простите връзки може да не предоставят най-добрата поддръжка за структурата на печатното производство. Вместо това можете да приемете работния поток като единна система, която познава целия производствен цикъл и прехвърля данните между всеки нужен за вас етап по определени за нея правила, методология и формати.

Потърсете решения, които осигуряват безпроблемна бизнес интеграция от край до край, а не само интеграция в производството например.

 

Бизнес решението Kodak Prinergy

Бизнес решението Kodak Prinergy е един от най-добрите софтуери на пазара, отговарящ на тези изисквания за интеграция. Тъй като Microsoft и PrintVIS формират солидно партньорство с Kodak, не е нужно да наемате армия от подизпълнители с услуги за интеграция или ИТ експерти, тъй като за процесът на внедряване на цялостния работен поток Kodak Prinergy те не са нужни.

Решението на Kodak включва необходимата среда, за да предостави цялостна бизнес система от край до край. Prinergy е модулно решение, което може да се конфигурира с множество различни опции, които могат да се добавят само тогава, когато са ви нужни.

Ние от ГЕД ще ви помогнем да оцените съществуващата среда, ще работим с вас по стратегически цели и бързо ще изградим решение в средата на Kodak Prinergy, което да е специализирано за вашия начин на работа и производство, като използваме вашите данни.

Помагаме ви да въведете печатните машини в експлоатация бързо, като изграждаме увереността на вашия екип във всяка стъпка от планирането до изпълнението.

Един доставчик. Едно решение. Пълна интеграция в производството.

Платформата Prinergy осигурява интеграция както с Microsoft 365, така и с Teams, два от най-широко използваните бизнес инструменти. Тя има възможности за интеграция и с много други инструменти, които печатниците ежедневно използват в производството си като модулната ERP система за печатници Dataline MultiPress или познатият на повечето предпечатари инструмент за създаване и обработка на векторни изображения Adobe Illustrator.

Prinergy също така въвежда PowerBI в интеграцията, като гарантира, че всеки член на екипа има достъп до таблата за управление, необходими както за прости, така и за сложни бизнес и производствени решения.

Платформата може да чете данните от вашата ERP или MIS система, за да работят за целия бизнес, като внасят оперативна ефективност на всеки отдел.

Резултат от използването цялостната платформа за управление на производствения работен поток за печат Kodak Prinergy:

  1. Екипите по продажби знаят, че данните за поръчките са точни, оценките се основават на реалните разходи и процентите на отстъпка са оптимизирани за бизнеса.
  2. Управлението на производството разполага с постоянна информацията за планиране на задачи и производствено време, както и за и попълване на запасите. Изпълнителите в производството работят с ефективни инструменти, обработват материалите ефективно и прехвърлят информацията много бързо към следващите етапи.
  3. Ръководството има необходимия преглед и способността да извършва дълбоки анализи по отдели, за да търси възможности за растеж.
  4. Резултатът е интегрирано решение за цялостен работен поток, в което всяка функция се свързва с общата среда – надежден за бъдещето ви бизнес!

Базовият пакет на Kodak Prinergy е изключително ценово достъпен и в зависимост от нуждите и начина ви на работа, може да покрие ДО 80% от производството във вашата печатница!

Научи повече за работния поток за печат Kodak Prinergy

За Kodak
Kodak e един от най-големите разработчици на софтуер за полиграфията и предлага многофункционални системи, които имат тясна интеграция и помагат на печатниците да бъдат проактивни във все по-динамичните времена, в които трябва да правят бизнес.

За ГЕД
ГЕД е водещ дистрибутор на оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия, а на Kodak е представител от 2006 година. ГЕД е стабилен партньор с богата и внимателно подбрана продуктова гама, който постоянно се стреми да развива своите кадри по утвърдени международни стандарти и практики. Компанията доставя цялостни решения, на които може да се разчита от първия ден, а целта е те да станат част от процесите в индустриалния печат, като ги оптимизират и направят по-ефективни.

Последвайте страницата им в LinkedIn, където споделят най-интересните видеа и материали от продуктите и приложенията на Kodak.

За контакт
Уебсайт: printing.gedbg.com
Телефон: 02 80 61 264
E-mail: sales@gedbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.