CTP технологията достигна своя апогей, а Кодак е лидер при доставката й.

2659
CTP технологията достигна своя апогей, а Кодак е лидер при доставката й.

Защо това е така, се убедиха участниците на семинара, организиран от Гед ООД на тема „Пластини“ в град Сандански.

Семинарът започна с редица факти, изложени от Яцек Скибицки, директор продажби в Kodak за Източна Европа като например, че клиентите на Кодак произвеждат продукция за повече от 100 милиарда долара само в областта на т.н. комерсиален печат. Повече от 30% от дигиталните пластини за офсетов печат са експонирани на CTP устройствата на Kodak. Дигиталните печатни машини Prosper пък са произвели повече от 30 милиарда страници, откакто са влезли в употреба. Броят на пластините за флексопечат, изработвани по технологията Kodak Flexcel NX Plate, в последните четири години се удвоява всяка година. Това са част от фактите, които сами по себе си определят лидерската позиция на Кодак в Европейски и световен мащаб.

Яцек Скибицки Калинка Стайкова

Специалистът по производството на пластини, Щефан Таубман разказа за заводите на Кодак в Европа и етапите на производство на пластините. Всяка една от линиите достига до 250 метра дължина и е способна да произвежда всички видове пластини на Кодак.

Щефан Таубман Искрен Цветков

Качеството на пластините зависи от технологията и материалите

Г-н Таубман посочи като пример за високото качество на пластините, произведени от Кодак, използвания като суровина чист алуминий.

Чист алуминий

Разнообразието на пластини, които предлага Кодак, е голямо
Основният акцент г-н Щефан Таубман постави върху вестникарските и особено безпроцесните пластини Sonora XP, използването на които се очаква да стане тенденция в България. Любопитна подробност бе на какви машини тестват самите Кодак различните партиди пластини, за да са сигурни, че качеството на предлаганите от тях продукти ще е безупречно – на всякакви машини – дори и при печатници с по-скромни възможности. (Виж снимката по долу.)

тестови печатни машини

CTP технологията е достигнала своя апогей
За CTP оборудването и дигиталните печатни решения на Кодак говори Искрен Цветков, консултант дигитални решения за Централна и Източна Европа в Kodak. От презентацията стана ясно едно важно нещо: CTP технологията е достигнала своя апогей. Посоченият пример за това бе скоростта на експонация на пластините, която дори да бъде увеличена, в последствие ще зависи от скоростта на проявяване, което само по себе си е ограничение поради достигнатия максимум в скоростта на химическия процес. Така или иначе CTP технологията ще бъде развивана и усъвършенствана вбъдеще, като една от тенденциите е разширяване използването на пластини без проявяване, като Sonora XP.

Несъмнено Кодак има редица технологични предимства пред конкурентите си. Като такова бе посочена технологията Kodak SQUERSpot в CTP-ата на Кодак, която гарантира перфектна експонация  без шмуцове, дори ако при производството на пластината има неравности или тя е с по-слаба чувствителност – много важно предимство, намаляващо разходите и времето за престой за собствениците на CTP с марката Кодак.

Искрен Цветков

При дигиталните печатни машини г-н Искрен Цветков отбеляза две основни неща:
1. Машините Nexpress на Кодак са на модулен принцип. За разлика от много други производители на дигитално оборудване, Кодак предлага на своите клиенти, които притежават Nexpress, възможност да подобрят на по-късен етап своите вече закупени машини или да добавят към тях нови възможности като печат със злато и сребро, 3D печат и др. Предимство, при което не се налага да закупувате изцяло ново оборудване, за да сте конкурентоспособни. 

2. Stream Inkjet технологията на Кодак. Kodak Prosper печатни глави, използвани самостоятелно в печатните машини или в допълнение към съществуващи ролни печатни машини, се очаква да са една от най-коментираните в бъдеще технологии на Кодак. 
Беше посочен и пример: „Персонализацията на всяка отделна опаковка за лекарства с цел контрол от потребителите и съответните здравни държавни организации“, който скоро може да бъде приложен и в България. Това може да бъде реализирано точно със Stream технологията на Кодак. Като други възможни приложения бяха посочени печат на книги, транзакционен печат и др.

Добромир Дочев – специалист софтуерни продукти ГЕД разказа за софтуерните решенията на Kodak и по-конкретно за предстоящото излизане на Prinergy 6 – новостите в него и интеграцията му с различни други софтуерни продукти на Кодак. Направи впечатление хибридният растер Kodak Maxtone, съчетаващ предимствата на линейния и стохастичния растер.
Гед в сътрудничество с Кодак и някои други компании е най-големият доставчик на цялостни софтуерни решения за печат в България.

Добромир Дочев

Семинарът се проведе на 19-20 април 2013 в хотелски комплекс „Свети Врач“ в Сандански

Източник: Принтгайд

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.