Kodak на drupa – заедно с Гед

2427
Spread the love

Следете всички новости около изложението на фейсбук страницата на Гед.
Фейсбук страницатана Гед

Най-голямото международноизложение за полиграфия в света drupaзапочна на 3 май в Messe Дюселдорф.Kodak демонстрира новите си решения, коитоводят до цялостна промяна в комерсиалнияпечат, издателска дейност и пазара запечат на опаковки. На изложениетокомпанията представясвои клиенти, които са разширили бизнесаси благодарение на новите възможностии услуги, на производството на уникалнипродукти, както и на подобряване наоперативната ефективност, работейки срешения на Kodak.

Щандът на Kodak на drupa еразделен на отделни секции: секция закомерсиален печат, секция за издателскадейност и секция за печат на опаковки,където посетителите ще научат повечеза това как могат да развиват своя бизнесс решенията на Kodak. Впопулярния K-Zone театър ще бъдат представенипрезентации на живо от стратегическипартньори, експерти в индустрията,доставчици на продукти и клиенти.Програмата за презентациите в K-Zoneтеатъра може да видите тук. graphics.kodak.com

inline_812_https://printguide.info/images/k-zone.jpg

Част от акцентите, които са застъпени са:

  • Нови дигитални печатни глави 3,000 fpm Kodak Рrosper S30,които предоставят най-високата скорост в индустрията за хибридниприложения за печат. Устройството дава възможност на печатниците сролни офсетови печатни машини да повишат печалбата си чрез предлаганена все повече дигитални приложения за печат.
  • Нова 4-цветна дигитална машина 1,000 fpm (feet per minute)KodakProsper 6000XL, която постига месечни печатни обеми до 160 милионастраници, формат А4 – уникална за комерсиалния печат, директния мейлинги издателствата. Най-бързата цифрова производителност в бранша,благодарение на доказаната технология за мастилено-струен печат.
  • Нови възможности за печат на златни, перлени инеоново-розови ефекти, чрез петата секция на дигиталната машина KodakNexpress и нови подобрения в Nexpress SX Platform, като: вграденUV-лак,чекмедже за използване на по-дълги листове. Тези подобрения даватвъзможност на доставчиците да разширят приложенията и да повишатпечалбата чрез дигиталния печат.
  • Нова Kodak Flexcel Direct система, която предлагаиновативно, енергийно-ефективно, с висока мощност, директно лазерногравиране на ръкава при флексо печата. Консумативите са оптимизиранорешение, даващо по-достъпно производство на висококачествени ръкави запечат на опаковки. Осигурени са подобряване качеството на печат,по-голяма последователност, и по-бърза подготовка.
  • Новото Kodak Achieve All-in-One CTP е предназначено даулесни печатници в развиващите се пазари, както и по-малки печатници,за лесен преход към CTP-технология и използване на термални пластини.Печатниците и издателите в целевите региони вече са в състояние даувеличат ефективността си и да се възползват от предимствата на CTPсистема с изключителна производителност и стойност.
  • Новата безпроцесна пластина Kodak Sonora XP осигурявакачество и възможност за печат без проявителна машина или химия, катоструктурира производството на пластини, осигурява отстраняване наоперативните разходи и намаляване на вредните влияния върху околнатасреда.
  • Нов набор от производствени инструменти за работния поток,включително Kodak Prinergy 6 Software, Kodak Insite Prepress PortalSoftware и App за iPad, нови версии на Kodak ColorFlow Software и KodakPreps Imposition Software. Тези инструменти помагат за повишаване нарентабилността чрез автоматизиране на ръчните процеси при дигиталния ихибриден печат.

В допълнение, посетителитемогат да оценят качеството на работнияпоток, CTP системите ипластините за офсет и флексо печат нащандовете на повече от 40 партньори наKodak – KBA, Komori, Comexi, Soma, W&H,F&K, Uteco, Gallus, AteCe, Illies Grafik, JetEurope и Xeikon.Нащанда на Kodak ще се интегриратGSS/Adphos, Hunkeler, Unibind, EMT и Tec Lighting с Prosper Press,Prosper S-печатни глави, Versamark VL и Nexpress.

Следете всички новостиот изложението на фейсбук страницатана Гед. Всеки ден ще публикуваме обзор,придружен с детайлно описание напродуктите и снимков материал.

Вижте на живо презентациитеи приложенията, усетете промяната втехнологиите за печат в Зала 5, на щандана Kodak D01 на drupa 2012от 3 до 16май. Гед като официаленпредставител на Kodakза България имаудоволствието да ви покани на Българскиден на щанда на Kodakна 9 май от 16.00часа.

inline_712_https://printguide.info/images/partniori.png

Ако желаете да запазитедемонстрация специалноза вас, може да се свържете с екипа наГед на:
тел: 02/ 8061 200
факс: 02/ 8061 291
еmail: office@ged-bg.net
Лице за контакт: ДобромирДочев

Биографична информация