Kodak подобриха машините от серията Versamark VL

1748
Spread the love

Производителят представи значителен брой подобрения в областта на качеството на печата, надеждността и поддръжката на машините, които ще повишат производителността им.
inline_847_https://printguide.info/images/2011-07-05.jpg

Машините отсерията Versamark VL предлагат висококачествен пълноцветенпечат и могат да се справят с производствотона всякакви персонализирани продукти. Производителността им е 75 до 150метрав минута, разделителната способност еот 600 x 360 dpi до 600 x 600 dpi. Предлагасе и модул за печат на микротекст, койтоизползва същата печатна технология.

„Машините отсерията VL са работната сила, коятопомогна на много от клиентите ни даразширят дейността си с много продуктис по-висока стойност, благодарение надостъпния пълноцветен печат.”, обясниVince Ferraro, вицепрезидент на маркетингана цифровите печатни решения на Kodak.„Подобренията, които предлагаме, щепозволят на печатниците да поддържатмаксимална ефективност и да отговорятна изискванията и очакванията наклиентите си.”

Подобрениятана машините включват по-прецизноопределяне на размера на точките, коетооптимизира плътността на печата наравни фонове и осигурява повишенанадеждност, качество и намалявавероятността от назъбване на контури.Увеличен е и животът на печатащите главии други компоненти, намалено е времетоза поддръжка на машините. Всичкиподобрения се предлагат и за машиникоито вече са закупени, чрез планове заобновяване, предлагани от Kodak.

Приложенията на машинитеVersamark VL включват директнапоща, рекламни и промоционални кампании,отдалечен печат на вестници и други.Ferraro заключи: Без значение откакво има нужда бизнесът ви, Kodak предлаганадеждни, гъвкави решения за цифровпечат, които ще отговорят на изискваниятави днес и ще ви дадат възможност заразвитие в бъдеще.”

Източник: graphics.kodak.com
Текста написа:Мартин Новев

Биографична информация