Kodak представи нови приложения за петата секция Nexpress и вградено решение за нанасяне на UV лак

1127
Spread the love

Новите приложение на петата секция включват печат с истински златен ефект, перлен ефект и неоново розово.
inline_676_https://printguide.info/images/2011-03-19.jpg
На снимката:NexpressSX3900

Посетителите на Drupaще могат да видят и новата вграденавъзможност за нанасяне на UV лак, кактои възможността за печат на листове спо-голяма дължина, възможности закниговезане на фотокниги и възможноститена високоскоростния NexpressSX3900 за обемен печат и печат на текст замагнитно разпознаване.

Новото решение за златенпечат ще бъде показано на щанда на Kodakна drupa, заедно с примери за перленияпечат и на опцията с неоново розово.Златният ефект се постига чрез нанасянена покритие, което съдържа металничастици, върху което се нанася слойтонер. Технологията е базирана насистемата за обеменпечат на Kodak.

Възможностите за златен,перлен и неоново розов ефект увеличаватвъзможните приложения и позволяват напечатниците да изпълняват повече поръчкиза сегашните си клиенти и пазари.Добавянето тези цветове и ефекти, помагана специалистите по маркетинг дапривлекат вниманието на аудиториятаси по-ефективно и да получат по-добрареакция.

„С платформата Nexpress,ние предлагаме най-добротофотографско качество в класа,съчетано с решения, които отличаватдоставчиците на печатни услуги отконкурентите им. Потребителите могатда запазят стойността на инвестициятаси благодарение на възможностите занадстройване, за да постигнат по-високаскорост и да имат най-новите възможности”,каза Doug Edwards, президент на дигиталнияпечат в Kodak. „Клиентите ни удивяват сневероятните си продукти и някои отновите ни разработки със сигурност щенаправят изделията им дори ощепо-интересни”.

Новото вградено решениеза UV лакиране се предлага в едностранени двустранен вариант. То предлагагланцово или матово покритие и може дасе съчетава с различни решения за петатасекция на Nexpress като печатс разширена цветова гама, флуоресцентночервено и печат със светло черно.

Възможността за печатс по-голяма дължина (660 милиметра) намашините Nexpress осигуряваувеличаване на печатаемата площ с 27%.Предимствата на по-дългия лист включватнамалени загуби на материал и производствона нови типове изделия, като шестстраничнидипляни A4, плакати,по-големи суперобложки за книги иразлични типове опаковки. НаDrupa Kodak и Unibind ще демонстрирати производство на фотокниги с UnibindCasemaker 650M и Unibind ResinSteelbinding.

ВисокоскоростниятNexpress SX3900, най-производителнатамашина, която използва тази платформавече може да печата цялостна гамапродукти с добавена стойност, включителнообемен печат със скорост 83 страници вминута и текст за магнитно разпознаванесъс скорост 100 страници в минута.

Източник: kodak.com
Текста написа: МартинНовев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.