Kodak спонсорира Европейската конференция за членове на GUA

1482

GUA (Graphic Users Association) е международна, независима, нестопанска организация, чиято цел е чрез решения и информация да подкрепи успеха на клиентите на Kodak.

Европейският клон на Борда на асоциацията се състои от седем клиента на Kodak и двама представителя на Kodak. За да участвате в конференцията трябва да сте член на GUA, като членството е безплатно за всички потребители на оборудване на Kodak.

„Никоя друга компания не предлага такава възможност – оператори на машини, техници, мениджъри да се срещнат с разработчиците на продуктите, които използват в производствения си процес.” казва Томас Клифорд, специалист по предпечатни технологии и Президент на GUA. „В днешно време работният поток е критично важен и когато имаш възможност да се срещнеш с разработчиците на продуктите, на които бизнесът ти разчита и можеш да имаш директно влияние въху бъдещите им продукти, ползата е огромна.”

Конференцията плаща сама за себе си!

  • Печатната индустрия се променя бързо. Очаква се през следващите 5 години да има повече фундаментални промени отколкото е имало през последните петнадесет. Как ще изглежда доставчикът на печатни услуги в бъдеще?  Какви ще бъдат работният поток и обслужването, достъпни вече за повечето хора?
  • Печатният процес става все по-сложен. Как печатарят ще отчита и контролира разходите и печалбата, свързани с основните производствени звена – като офсетов печат, дигитален печат, доставки?
  • Дигиталният печат се разраства бързо. Какво ще се изисква, за да се печелят пари от дигитална машина. Когато офсетова печатница инсталира дигитална машина, какво влияние ще окаже тя върху инфраструктурата?
Тези и други значими теми ще бъдат дискутирани на Европейската конференция за членове на GUA.

Това не е всичко! За да се компенсират разходите за пътни и настаняване, клиентите на Kodak получават кредит от 2 500 евро на човек – за софтуер. До трима представителя от една организация могат да използват този кредит за обща сума до 7 500 евро!
За повече информация посете www.mygua.org.

Източник: Гед ООД

Интернет портал за печатни технологии.