Kodak InSite – включване на клиента в работния поток

1560
Kodak InSite – включване на клиента в работния поток

InSite е web портал, специално създаден от Kodak, за да улесни и изчисти отношенията между печатниците или студиата за предпечатна подготовка и техните клиенти.

Kodak InSiteЦелта му е да се съкрати до минимум предаването на техническа информация по телефона, да се стандартизира начина на обработване на файловете, да се автоматизират повтарящите се дейности и – може би най-важното – отговорността за това как изглеждат файловете да бъде поета от този, който ги е създал.

 

Повечето печатници предлагат на клиентите си единствено FTP сървър или e-mail адрес за качване на файлове, a понякога прехвърлянето им става и чрез публични FTP сървъри. Работният поток в печатницата остава черна кутия за клиента. Много често, след като клиентът изпрати файловете, следващата му комуникация с печатницата е да вземе готовата си продукция. Междувременно с клиентските файлове се извършват редица операции. Ако резултатът след отпечатването им не отговаря на очакванията на клиента, това става повод за спорове, оспорване на цената и дори за препечатване. Затова е по-разум­но да се осигури достъп на клиента до различни етапи от работния поток, като по този начин се гарантира, че нещата отговарят на очакванията му.

Първото нещо, което би могло да се направи, е още с договарянето на поръчката да се определят и зададат за автоматично проследяване от страна на софтуера технически характеристики, на които трябва да отговаря клиентския файл и които са съобразени с възможностите на печатницата. Броят на параметрите, които могат да се следят с InSite/Prinergy, са над 150, като най-често използваните са: резолюция на изображенията, цветови пространства, размер на документа, минимална дебелина на линии, вградени шрифтове, размер на обрязване и наддаване и много други. Определяйки прагове за всеки един от тези параметри, се дава възможност кли­ент­ският файл да бъде проверен още в процеса на изпращането му към печатницата. И нещо повече – информацията от тази проверка стига директно при клиента, и то изпратена от самата система, а не от човек. По този начин се спестява операторът ръчно да обработва файла, да прочете съобщенията от RIP-а и да прецени тяхната важност, В последствие да търси по телефон клиента, да го намери в удобно за двете страни време на подходящо място и да му обясни точно къде във файла и точно какви са проблемите. След това да изчака обратно обаждане или получаване на нова версия на файла.

 

Kodak InSite

Второто нещо, което операторът в печатницата може да направи, е по технологичната карта на поръчката да създаде (или да използва готови) един или няколко монтажа. По този начин, ако печатницата разполага с няколко печатни машини, може дори в последния момент да се реши на коя от тях ще се печати поръчката (в зависимост от натоварване или други съображения).

 

Kodak InSite

 

В InSite/Prinergy има възможност да се използва конвенция за имената на клиентските файлове и те сами да си отидат по местата в монтажа. Дори има възможност самият клиент през интернет браузера сам да ги поставя на местата им, т.е. да каже кой файл е 1-ва страница, кой е 2-ра и т. н.

В съвременните RIP-ове има няколко неща, които всяка печатница променя в почти всички клиентски файлове – добавяне на трапинг, управление на овърпринтите и премахване или управление на прикачени ICC профили. Всяко от тези действия е промяна в клиентския файл и е редно да се получи съгласие от клиента. Самото разстеризиране на клиентския файл при експониране на пластини също е някакъв вид интерпретация. Проблем се явява фактът, че това цветоотделяне не винаги съвпада цветоотделянето, което клиентът вижда на своя Acrobat Pro или друг софтуер. За да бъде решен той, за визуално представяне на страниците в InSite се използва специален растеризатор на Adobe. Той е направен едновременно да е много бърз, за да може клиен­тът да не чака да се появи това, което иска да види, и същевременно работи по същия начин, като растеризаторът за пластини. По този начин се гарантира, че точно това, което клиентът вижда в InSite, ще бъде експонирано и върху пластините.

Интерпретацията на цветовете може би е най-често срещания проблем между печатници и клиенти. Постоянно се бракува продукция заради несъвпадение между очакваните и получените като резултат цветове. Губи се много машинно време и защото доста често клиентите държат да присъстват на печат. Увеличават се времето за подготовка и разходите за материали. Засега най-ефективният метод за решаване на тези проблеми е използването на сертифицирани цветни проби. През InSite също има възможност да се проверяват цветове инструментално, а при определени условия и визуално – Matchprint Virtual. Той може да следи дали клиента си е калибрирал монитора (ако не – да го калибрира през интернет) и дали използва подходящи ICC профили. Ако всичко това е изпълнено, InSite може да се използва като сертифицирана soft proof система.

 

Kodak InSite

Много от поръчките в печатниците са резултат от работата на поне три различни звена. Поръчител – човекът, който има нужда от отпечатания материал; дизайнер – който въз основа на задание от поръчителя е създал дизайна; и оператор-предпечат – който е реализирал идеите на първите двама и е създал файловете за печат. InSite позволява да се поиска одобрение от всеки от тях (или дори от повече страни), като всеки може да направи анотации върху страниците. Всички анотации и действия остават записани в база данни като част от поръчката. Всеки от участниците може да бъде поканен да прегледа дизайна, като InSite му осигурява всички инструменти за проверка – измерване на цветове, пускане на гайдове, преглед на цветоотделянето, измерване на разстояния и др. Често в последния момент се откриват грешки и в резултат на това се подменят една или няколко страници. В InSite има вграден инструмент за сравнение на старата и новата страници. Чрез него лесно могат да се видят разликите, дали проблемът е решен и дали случайно не е променени нещо друг по погрешка.

Даването на финално одобрение от страна на клиента прехвърля отговорността за съдържанието към него и освобождава операторите в печатницата от задълженията да улавят дали нещо не се е изменило в сравнение с оригиналния файл и да поемат риска с отпечатването на файл с потенциални проблеми. По този начин InSite изчиства отношенията между печатницата и клиентите. Ясно е кой, до къде и за какво носи отговорност. Това със сигурност спестява не само много нерви, а и много време, материали и пари.

Kodak InSite е най-разпространената програма за комуникация между клиент и печатница. Тя не изисква никаква допълнителна инсталация на компютъра на клиента и работи през web browser. Базирана е изцяло на HTML5, което осигурява по-висока сигурност на работа и защита на потребителските данни, както и висока скорост при качване и изтегляне на файлове от системата. HTML5 е съвместим с всички съвременни браузъри и операционни системи, което прави InSite една наистина универсална платформа, бърза, лесна и функционална.

 

Kodak InSite

 

Системата InSite дели потребителите на персонал и клиенти. Персоналът са операторите в печатницата, които имат достъп до заданията за печат на няколко или всички клиенти на фирмата. Клиентските потребители имат достъп само до своите си заданията. В допълнение на всеки потребител се задава набор от права за работа в системата (роля), т.е. дали може да създава или не задания, дали може да качва и тегли файлове, дали може да дава коментари, преглежда или одобрява файлове и т.н. InSite позволява и изпращането на защитена връзка за временен достъп на нерегистрирани в системата потребители, които да извършат поисканите от тях еднократни действие по файловете. Това улеснява работата и ускорява процесите, като способства менажирането само на наистина редовните и активни потребители.

Голямо достойнство на софтуера е, че е може би единственото локализирано на български език решение на голям световен производител на софтуер за полиграфията. В InSite се поддържат повечето европейски езици, включително и български. По такъв начин той може да бъде една голяма врата за клиенти от цял свят на една печатница. InSite дава възможност за персонализация на началната страница в съответствие с визията на печатницата или корпоративния й сайт, а също така позволява и създаването на индивидуална визия на работното пространство, в което ще работи всеки клиент, т.е. може да бъде персонализирано специално за него.

 

Kodak InSite

В последните години все по-актуална става имплементацията на Web-to-Print решения в печатниците. Kodak напълно разбира това желание на клиентите си да направят тяхната продукция по-достъпна за масовия потребител на печатни услуги. Затова Kodak предлага интеграция на системата InSite/Prinergy с приложения на трети потребители, с които има партньорски взаимоотношения. Тези Web-to-Print приложения позволяват да се създават каталози за различни видове продукти на печатницата. Променяйки определени параметри като тираж, хартия, цветност и др., клиентите биха могли сами да виждат цени и срокове за изпълнение на продукцията.

В унисон със съвременните тенденции на Глобалната мрежа, Kodak предлага и InSite като мобилно приложение за iPad. С негова помощ клиентите могат да преглеждат своите файлове преди печат с висока резолюция, увеличение на области по желание, измерване на разстояния за проверка, както и да дават коментари, да поискат корекции или да го одобрят. Това способства клиентите да бъдат на практика независими от офиса и да имат възможност да участват в предпечатния процес по всяко едно време.

 

Kodak InSite

InSite/Prinergy е система, която е изградена така, че да записва всички действия в база данни. Съществуват инструменти на Kodak, с помощта на които могат да се правят справки за използването на различните ресурси на печатницата. Цялата информация от InSite/Prinergy може да бъде интегрирана към съществуваща или бъдеща ERP/MIS информационна система на печатницата.

Фирма ГЕД ООД има удоволствието да ви покани на първи по рода си безплатен семинар “ДЕН НА СОФТУЕРИТЕ ЗА ПРЕДПЕЧАТ”. 

Семинарът ще се проведе на 3 НОЕМВРИ в София, като мястото ще бъде уточнено допълнително. 

На семинара ще имате възможност да се чуете лекции на няколко международни експерти, които ще ви представят най-новите разработки на няколко водещи компании в сферата на предпечата за комерсиални продукт и картонени и гъвкави опаковки. 

РЕГИСТРАЦИЯ

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.