В готовност за отпечатване на опаковки за храни

2159
В готовност за отпечатване на опаковки за храни

Konica Minolta дигиталните системи сертифицирани по TÜV Rheinland за 100% безопасен контакт с храна. Екологичната устойчивост на Simitri HD и HD+ тонерна технология на Konica Minolta бе демонстрирана отново.

Всичките 5 модела системи от сериите PRESS и PRO минаха теста на TÜV Rheinland LGA Products GmbH of Cologne и се сертифицираха по критерийния каталог за отпечатана хартия, която е в контакт с храни. Отпечатъци от bizhub PRESS C6000, PRESS C7000/P и PRESS C8000 и от по-базовите им PRO варианти върху специална хартия могат да имат безопасен контакт с храна. И за настоящите и за бъдещите клиенти това предоставя нови възможности за печат в опаковъчната индустрия.

“Зелената Simitri HD тонерна технология, достъпна от 2010 насам и третото поколение тонер познат като Simitri HD+, отново доказаха, че не само доставят неоспоримо качество на печат, но и са 100% безопасни при контакт с храни,” споделя с гордост Карл-Фридрих Еденхуизен, Продуктов мениджър Група Производствен печат в Konica Minolta Business Solutions Europe. “След принтера и хартията, която се използва, Simitri HD тонера е следващия важен фактор за създаването на система, отговаряща на стриктни стандарти за контакт с храни.”

Сертификатът за безопасен контакт с храни бе изготвен за всяка от bizhub PRESS C6000, C7000/P и PRESS C8000 както и за bizhub PRO C6000 и C7000, използващи Simitri HD тонера. Професионалистите, които вече имат една от тях или тези, които планират да имат могат да са сигурни, че техните отпечатани материали са 100% безопасни. От гледна точка на печата на опаковки, сертифицираните bizhub-и предлагат реална алтернатива на офсетовите решения.

Основната заслуга за спечелването на сертификата е на технологията на Simitri HD и HD+ тонера. Първото поколение излезе в продажба през 2001. През 2006 подобрения Simitri HD тонер предложи по-ниска температура на изпичане и по-високо качество на отпечатъка. Днес частиците на Simitri HD и HD+ тонера са още по-малки, с еднаква форма, осигуряващи фини линии на печат и чист контур при малък текст. Включването на восък в тонера и изпичането без олио, дават по-живи цветове и възможност за ламиниране и лакиране на изделията. Производствения процес на Simitri HD е изцяло екосъобразен, намаляващ генерирането на CO2. Още от създаването си, Konica Minolta полимеризираните тонери съдържат около 10% биомаса. Тъй като биомасата на тонера абсорбира CO2 преди да се превърне в суровина, количеството отделен CO2 ще е равно на количеството свързан.

Със сертифицирана bizhub PRESS C8000, Konica Minolta заздравява позициите си на пазара на дигитален печат. Причина да изберете тази системи за изпълнител на заявките си е високото качество на изображенията, достигащо максимално това на офсета. Още повече системата впечатлява с висока скорост и широк диапазон на работа с медии до 350 гр/м2. За професионалистите търсещи по-компактно решение, bizhub PRO C6000 и bizhub PRO C7000 са отличен избор за система печатаща върху опаковки за храни, безопасно. Двете системи комбинират гъвкавост в използването на медии и широк набор от опции за довършване по време на печат.

“Гордеем се със сертификата на нашите висококачествени Simitri HD и HD+ тонери. Заедно с други инструменти, те позволяват на потребителя да отпечатва опаковки за храни,” добавя Карл-Фридрих Еденхуйзен. “Още веднъж, Коника Минолта показа, че е възможно да се комбинира екосъобразност и постоянство, напреднали технологии и създаването на предимства само с един великолепен продукт. Заедно с тези предимства и ползи, здравето и безопасността са с най-висок приоритет. Ние сме най-добрия възможен избор за партньор при нужда от такива разнообразни функционалности.”

bizhub PRESS C8000, Konica Minolta
Водещият модел на серията PRESS на Konica Minoltа – bizhub PRESS C8000.

bizhub PRESS C7000/P
В готовност за отпечатване на опаковки за храни: Konica Minolta bizhub PRO C7000.

Източник: Коника Минолта България Бизнес Солюшънс

Интернет портал за печатни технологии.