Инвестицията в дигитален печат е инвестиция в растеж и рентабилност

1142
Инвестицията в дигитален печат е инвестиция в растеж и рентабилност

Светът на етикетите е един от най-бързо развиващите се и променящи се сектори в печатната индустрия, като за последните 3 десетилетия годишният ръст надхвърля темповете на растеж на брутния вътрешен продукт.

До голяма степен това се дължи на самозалепващите се етикети. Те видоизмениха същността и приложението на етикетите и са в основата на постоянната еволюция и на бързия растеж на този сегмент. Това е процес, който наблюдаваме и в ежедневието си.

За по-малко от 35 години, от по-маловажен фактор самозалепващите се етикети се превърнаха в доминанта на развитите пазари на етикети от цял свят и се доближават до същата позиция при голяма част от развиващите се пазари.
Дигитализирането на печата и налагането на самозалепващите етикети промениха начина, по който се изготвя дизайнът на етикетите, промениха производството и употребата им, приложението им в маркетинга, проследяването им и защитата на търговската марка като цяло. Доказателство за това са инсталираните до 2015 г. над 3000 машини/преси за дигитален печат в областта на самозалепващите се етикети. Това предлага на търговците реклама на продуктите им по начин, непознат до този момент. Иновациите в сферите на дигиталния печат, творческата работа, предпечатната подготовка, цветовия мениджмънт и front-end технологиите, в комбинация с повечето знания за управление на печатните процеси, допринасят за бързото развитие на цифровия печат на етикети.

Днес общата стойност на дигитално отпечатаните етикети е по-висока от единичната цена за печат. По данни на индустрията макар цифрово отпечатаните етикети като обем да са по-малко от 5% от всички самозалепващи се етикети, то като стойност те отговарят за 15% или повече от всички други печатни услуги.

Няма съмнение, че дигиталната технология ще бъде съществен и бързо развиващ се фактор, определящ бъдещето на етикетната индустрия. Успехът най-вероятно ще принадлежи на тези производители на етикети, които се вслушват в променящите се цифрови изисквания на пазара и инвестират разумно с мисъл за бъдещето.

Да разбереш света на етикетите

Иновациите в печатната индустрия през последните години влияят и върху производството на етикети – създават се нови етикети, които успешно се свързват с мобилни телефони, за да се осигури достъп до уебсайтове, да се получи повече информация за клиенти, да се участва в състезания, да се играят игри или да се регистрират в социална мрежа. Някои етикети са уникални по своята същност – могат да бъдат персонализирани или всеки етикет да е напълно различен от останалите.

Не е изненада, че производството на етикети представлява един от най-бързо развиващите се печатни сегменти, заедно с картонените опаковки. За последните 3 десетилетия етикетите достигат 4 – 6 % годишен растеж (сегашният се изчислява на 4.7%), като почти винаги растежът надминава този на брутния вътрешен продукт. Погледнато глобално етикетите се произвеждат от специализирана печатна индустрия, която достига оборот от над 60 млрд. долара.

Причините за успеха на етикетната индустрия през последните години се дължи на няколко фактора: на глобалното разрастване на водещи международни марки, на въвеждането на собствени марки при някои супермаркети, на преминаването към все по-кратки срокове за изпълнение, наличието на много нови възможности, както и на въвеждането на все повече продукти със съкратено време за производство. Изискванията за използване на по-устойчиви технологии и материали при производството, за въвеждане на рециклируеми етикети или такива за многократна употреба, за значително намаляване на бракуваните етикети също оказват голямо влияние.

Не е изненада, че материалите и технологиите, които се използват през последните 10 години за производството на етикети, са се изменили до голяма степен. Причината за това е необходимостта производителите бързо да се адаптират към новите предизвикателства и възможности и да инвестират умно с мисъл за бъдещето.

Конкретно инвестицията в преси за дигитален етикетен печат има голямо влияние върху начина, по който етикетите днес се създават, върху употребата им като маркетингови и комуникационни инструменти, както и върху рентабилността на самата индустрия. Този текст се стреми детайлно да разгледа предизвикателствата и възможностите на етикетната индустрия, както и да оцени миналото, сегашното и бъдещото значение на дигиталния печат в днешния бързо развиващ се свят на етикетната индустрия.

Възможност за растеж и повече печалби

Индустрията на самозалепващите се етикети отдавна използва най-широка гама конвенционални механични технологии за печат от най-различни печатни сектори като офсетов печат, флексо/UV флексо, ситопечат, дълбок печат. Всички те имат различно приложение. Някои понасят добре дебелослоен покривен филм, други – по-меки и по-реалистични тонове, трети имат по-твърди или по-меки полутонови точки, други са по-икономични. Именно заради това всички те са все още са в употреба, често комбинирани в една печатна линия.

Трудностите пред всички традиционни печатни технологии обикновено са свързани с възможностите за успешна конкуренция във все по-бързото производство/скъсяване на сроковете или с нуждата от многобройни версии. Те не могат да предложат различно (персонализирано) изображение, пореден номер или код върху всеки етикет. Не предлагат мигновена/незабавна повторяемост на печата при натискане на бутон. Всички те трябва да преминат през процеса на пренасяне с форми или през носителите на изображение. И често се срещат затруднения в гарантирането на последователно съвпадение на цветовете.

Цифровият печат се появява в средата на 90-те години на миналия век именно за да се справи с тези, а и с много други, предизвикателства. Производството на дигитални етикети първоначално не е особено добре прието или успешно приложено. През последните години обаче то се развива все по-бързо както по отношение на печатната технология, така и във връзка с целия цифров предпечатен и работен процес. Промяната е толкова значителна, че цифровият печат днес се използва от големи, средни и малки производители на етикети в развитите страни по целия свят. Тенденцията е този процес бързо да обхваща и развиващите се държави.

Вместо като конкуренция на традиционните печатни процеси дигиталният печат трябва да се възприема като такъв, който може успешно да допълни техните възможности. Било то чрез предлагането на нови решения и приложения с висока добавена стойност или на варианти за намаляване на разходите им. Тези предимства не могат да бъдат предложени от традиционните производители на етикети на достатъчно добра цена, а често и изобщо не могат да бъдат предложени.

Крайните потребители на цифрови етикети могат да са световни гиганти като Кока Кола, които използват въпросните етикети за свои масови маркетинг кампании, както и малки местни компании, които изискват само няколко хиляди етикета, или дори по-малко, за техния ВиК бизнес, цветарски бизнес, бизнес с електрическа енергия или такъв в сферата на каталожната търговия. Днешните предимства на цифровизацията могат да засегнат всички дейности на производителите и потребителите на етикети. Ето накратко и обобщение на основните предимства и възможности, които цифровизацията предлага.

Дигитализацията дава възможност на производителите на етикети да:
– отговорят на нуждите на променящия се пазар, бързо развиващите се технологии и производството, както и да удовлетворят изискванията на клиентите си;
– да намалят разходите и да увеличат печалбите си, да са по-конкурентни на пазара и да имат по-бързо производство;
– да бъдат по-иновативни и да предложат на клиентите си нови маркетингови решения с висока добавена стойност, както и възможности за различни версии, персонализация, последователно номериране или кодиране, сигурност и защита на марката;
– да разширят възможностите си и да осигурят по-добро ниво на обслужване и по-успешни решения за клиентите като бързи (тестови) проби и др.;
– да бъдат по-щадящи към околната среда чрез намаляване разхищението на материали/брака или елиминирайки пренасянето с форми и други процеси в производството на етикети.

Защо да се инвестира в цифровизация?
Както вече стана ясно, цифровата технология за производство на етикети (предпечат, работен процес и печат) трябва да се разглежда като допълваща към традиционния аналогов етикетен печат. В същото време дигиталният печат предлага нови решения и възможности, които могат да намалят разходите, да добавят стойност и да се превърнат в ключов елемент за увеличаване на печалбите.

С възможностите на аналоговия и на цифровия печат – гъвкаво време за изпълнение, по-лесна мигновена повторяемост на печата, възможност за персонализация, както и наличие на допълнителни функции за сигурност, производителите на етикети могат лесно да превключват между различните работни процеси, според необходимото за дейността време. Цифровизацията позволява също спешни проби или тестови маркетинг, дори и печат, който може да се осъществи на флексо или офсетови машини. Автоматизирането на работните процеси в цифровите печатници също ще повиши гъвкавостта на производството.

Ползите от цифровите възможности на печата се отнасят както до производителите, така и до потребителите. И двете страни получават възможност за намаляване на разходите, за спестяване на време, за висока добавена стойност, за ефективност и гъвкавост, както и много други предимства.

Планиране и вземане на решение за инвестиция/покупка

От предишните страници стана ясно, че инвестицията в технологии за цифров печат, комбинирана с правилния процес на вземане на решение, предлага ключови възможности за рационализиране/оптимизиране на работните процеси. В допълнение подобрява производителността, предоставя нови маркетингови възможности, осигурява защита на търговската марка, подпомага устойчивото развитие и грижата за природата. По-важен за производителите на етикети е фактът, че тези нови опции са по-ефективни и носят повече приходи.

Все пак, преди вземането на решението за инвестиция/покупка, има няколко важни неща, които производителите на етикети е добре да оценят и разберат.

Първо, е необходимо да се преразгледат съществуващите досега поръчки. Какви са поетите проекти, които могат да спестят разходи и да бъдат по-рентабилни, ако се изпълнят на машина за дигитален печат? Някои по-малки производители са установили, че за изпълнението на до 60% от съществуващите поръчки би имало полза от цифровизирането на производството, като по този начин освобождават конвенционалните си офсетови машини за задачи, за които те са по-подходящи. Веднъж инсталиран, работата на цифровия принтер може да се планира за печат/проекти така, че да носи максимални приходи.

На второ място. Колко често се е налагало съществуващ клиент да изисква спешен печат, последователно номериране, проби или тестови маркетинг модели? Има ли случай на пропуснат проект заради невъзможност да бъде изпълнен? Цифровите технологии могат да помогнат за изпълнението на такива задания.

На трето място, имайки възможност за обслужване на по-спешни поръчки, за персонализация и последващи промени в дизайна, с опция за последователно кодиране или номериране, работата на дигиталния принтер за етикети ще бъде съпътствана от:
– повече време, необходимо за съгласуване и обратна връзка;
– по-голяма нужда от вземане на управленски решения;
– повече промени, свързани с дизайна и цветовете;
– по-голяма необходимост от управление на цветовете;
– по-сложен процес по самото създаване;
– по-сложни работни процеси;
– повече взаимодействие с клиентите.

 

 

Готов ли е бизнесът за всичко това? Често инвестицията в цифров печат представлява само първата крачка от изграждането на успешен цифров бизнес. Инвестиции могат да са необходими също в предпечатния отдел, в системата за управление на цветовете, в по-сложните информационни системи за управление (Management Information System – MIS), в изграждането на интегриран и оптимизиран работен процес, който осигурява подобрена производствена ефективност, допуска по-малко грешки, има по-бързо и по-прецизно производство, по-бърза реакция/по-бърз отговор, намалява разходите и количеството на брака, подобрява управлението на информацията и данните за клиентите.

Накратко, едно от основните послания, за които успешно преориентираните към цифров печат производители споменават е, че „когато преминеш към цифровизация, трябва да използваш възможността да погледнеш отстрани и да преосмислиш начина, по който правиш бизнес“.

Безспорно въвеждането на цифров печат в конвенционалното етикетиране или в печата на опаковки е свързано с множество предизвикателства, както и с безброй възможности. По-конкретно цифровият печат ще повлияе върху начина, по който се осъществяват продажбите, върху нуждата от различни видове маркетингови подходи, върху творческата работа и тази по производството, върху предпечата и управлението на цветовете, върху избора на най-добрите конвенционални или цифрови работни процеси, както и върху наемането на служители, тяхната подготовка и изграждане на умения.

Всички тези фактори са част от процеса на планиране и вземане на мениджърски решения за покупка и предхождат самата инвестиция в цифров печат.
Това не включва единствено закупуването на нова машина. По-скоро става въпрос за нов процес, нови умения, нови или различни начини на работа, нов подход към продажбите.

Дотук фокусът е основно върху настоящи производители на етикети с конвенционални аналогови преси, пред които стои въпросът за инвестиция в дигитални технологии. Разбира се, съществуват и различни други сектори от печатната индустрия, които проявяват интерес към цифровия печат на етикети, за да отговорят на конкретни локални, национални или специфични нишови изисквания.

Сред тях са печатници, производители на канцеларски материали, компании за каталожна търговия, маркетингови отдели, притежатели на принтери в самата организация и такива, които изискват последователно номериране и или поставяне на код.
Ако попадате в някоя от тези категории и се интересувате от потенциала на цифрово отпечатаните етикети, тогава се обърнете към доставчици на технологии като Konica Minolta, които с удоволствие ще обсъдят с вас нови възможности и решения за бизнеса ви.

Ръководство от Майкъл Феърли, изготвено за Konica Minolta

Майкъл ФеърлиЗа автора
Наричан „Гуруто на етикетите”, Майкъл Феърли от 35 години пише и говори за етикетите и тяхната значимост. Той е основател и издател на сп. Labels & Labeling. Като уважаван консултант Майкъл Феърли изготвя маркетингови и технически изследвания, води обучения и уъркшопи и разработва стратегии за водещи компании в печатната индустрия.

Интернет портал за печатни технологии.