Интервю с Артин Микаелян

636
Интервю с Артин Микаелян

Интервю с Артин Микаелян, консултант Индустриален печат в Коника Минолта БългарияПоводът да се срещнем е първата дигитална машина с формат В2+ на Konica Minolta, която се предлага и на българския пазар.

Какво е AccurioJet KM-1e

  • дигитална печатна машина с UV технология за печат във формат В2+;
  • печат с разделителна способност 1200 x 1200 dpi;
  • изключителна точност на регистрацията лице-гръб;
  • до 3000 листа формат B2+ на час при едностранен печат или 1500 листа на час в дуплекс;
  • широк спектър от субстрати с размери до 585 x 750 мм B2;
  • дебелина на листа до 0.6 мм при едностранен печат и 0.45 мм при двустранен печат;
  • сертификат за съответствие с FOGRA53;
  • сертификат по INGEDE v.11.

Какъв тип машина е AccurioJet KM-1е?
Артин: AccurioJet KM-1е e съвместна разработка на Konica Minolta и Komori, която съчетава конструкцията на офсетова машина и предимствата на дигиталния печат. Дигиталната UV технология за печат във формат В2+ ви дава възможност да работите с широка гама субстрати, включително хартия, картони, синтетични филми, прозрачни филми, метализирани медии, канава и мн. др. Машината има възможност за изпълнение на широк спектър задачи и продукти.

За какъв тип печатници на българския пазар е подходяща машината AccurioJet KM-1e?
Артин: Първо за печатници, които търсят офсетово качество, имат ясно сегментирани продукти, които произвеждат и са достигнали определени цялостни обеми на печат. За тези, които поемат разнообразни поръчки, които са все по-голям брой и с по-къс срок за изпълнение, без значение размера на тиража. За производители на книги, картонени опаковки или печатници, които имат богато портфолио от продукти в къси тиражи върху различни медии, включително синтетични.

Оптималният вариант на производство е да постигнат или планират определени месечни обеми, производството да има постоянна заетост, например двусменен режим. Машината е високопроизводителна и може да оптимизира оперативната работа изцяло – не е необходим дълъг период за подготовки и настройки както при офсетовите машини. Работи се директно с файлове и профили за различните медии. Технологията дава възможност за отлична оптимизация на работния поток и за групиране на поръчки по медии. Има опция AccurioJet KM-1е да се интегрира със съществуващи вече в печатницата работни потоци на други производители. Важен детайл е, че работните потоци могат да бъдат интегрирани и с други машини в производството.

Машината намалява разходите за персонал, тъй като се обслужва само от един оператор. Ако една офсетова машина се обслужва често от двама души с добри полиграфически умения, то на AccurioJet KM-1е може да работи един полиграфически грамотен оператор, който има опит с подготовка на файлове за печат и познава спецификите на различните медии. Дори и да няма предишен опит като оператор (печатар), може да бъде обучен за кратко време без големи разходи.

Как AccurioJet KM-1е може да промени бизнеса на една печатница?
Артин: За големите офсетови печатници AccurioJet KM-1е може да бъде първата дигитална машина, която да поеме късите тиражи и различните медии, които офсетът не може или е неоправдано да поеме.
За дигиталната печатница или малката офсетова печатница, AccurioJet KM-1e може спокойно да замени работата на няколко по-стари и/или по-малки машини и да съкрати неефективни дейности. Най-важното, тази машина може да помогне на малката печатница да стане голяма, защото ѝ дава възможност да предлага нови продукти и ѝ отваря нови пазари.

Един от най-добрите примери е дигитална печатница за книги в Полша, която закупува втората си AccurioJet KM-1е само 8 месеца след първата. Вече има продадени машини в Румъния и Гърция. Повече информация за румънската печатница United Colors Team и статия за партньорството с Кonica Мinolta.

AccurioJet KM-1
Машината не работи на клик програма. Сервизното обслужване със стриктни параметри, цялостната поддръжка и резервните части са включени в абонаментна такса. Клиентът има грижата да мисли единствено за разходите за мастило. А тези разходи се определят на база покривността на мастилото спрямо конкретните продукти и месечните обеми.

За да се изчисли рентабилността на оборудването, е необходимо да се направи анализ на кошница от продукти, които произвежда печатницата. Ние в Коника Минолта България вече сме анализирали разходите за мастило на AccurioJet KM-1е за различни печатни продукти. Анализът на стандартно портфолио на една печатница (опаковки, брошури, книги, визитки, каталози, покани, плакати и т.н.) и калкулацията на разходите по продуктови групи показват, че за над 80% от тези продукти има смисъл да бъдат печатани на КМ-1е. Важно е да се отбележи, че AccurioJet KM-1е създава възможности за печат на много нови изделия, като например по-трудни за печат и дебели материали, картон, различни синтетични медии.

Колко струва AccurioJet KM-1е?
Артин: Цената е много конкурентна на алтернативните аналогови и дигитални технологии, но се формира от няколко фактора и не може да бъде фиксирана предварително с точност. Особено имайки предвид инвестиционни модели, които предлага Коника Минолта. Необходимо е първо да се направи анализ на обемите и продуктите, които предлага печатницата, за да се прецени дали КМ-1е е подходяща за това производство. Ако достигнем до извода, че внедряването ѝ е рентабилно, можем да предложим конкретна конфигурация, която да бъде ценообразувана. Затова Коника Минолта България извършва предварителен анализ на продуктовите групи, които предлага печатницата, с разходите и потенциалните печалби, които те биха генерирали. За най-точен и конкретен анализ клиентът може да  предостави  последните 50 файла напр. на реални поръчки, които да бъдат детайлно разгледани и калкулирани.

AccurioJet KM-1

Кой ще е първият притежател на КМ-1е на българския пазар?
Артин: Към машината има голям интерес и имаме множество запитвания от български печатници. Направените до момента анализи и калкулации показват, че такъв тип оборудване има място на нашия пазар. Така както има място на пазари като Полша, Гърция и Румъния, където вече има успешно работещи примери. При интерес Коника Минолта България прави цялостен ROI анализ за възвращаемостта на инвестицията с всички параметри и на тази база можем да предложим и собствено финансиране с гъвкави условия, съобразено с индивидуалните нужди на печатницата. Закупуването на такъв тип машина може да даде възможност на печатницата да спечели много от оптимизацията на производството, увеличаването на възможностите и обогатяването на портфолиото от продукти и услуги, които до този момент не е предлагала.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.