Коника Минолта България с нов корпоративен уебсайт

1683

Новият локализиран на български уебсайт www.konicaminolta.bg стартира първата седмица на месец Септември 2008 година.

Целта му е да подобри информираността на клиентите на Konica Minolta в България, в синхрон с корпоративните правила на марката в световен мащаб и да се развива успоредно с променящите се изисквания на потребителите.
Уебсайтът дава информация за продукти, предлагани на българския пазар, възможности за консултиране и предоставяне на услуги, софтуерни решения за оптимизиране на документооборот,  управление и дистрибуция на документи, управление на производството и отчетност, управление на заявки за печат, за отдалечена диагностика и контрол на устройства.
В уебсайта ще намерите подробна информация за собствените технологиите на марката, успехите и наградите, постигнати до момента в България и в света, за спонсорските прояви и инициативи.
Коника Минолта България е фокусирана върху предлагането на цялостни бизнес решения свързани с документооборота и уреди за контрол на качество (измервателни уреди за осветеност, цвят, форма, дисплеи и др.).
Компанията предлага продуктите на марката чрез мрежа от оторизани партньорски фирми. За удобство на потребителя, те могат да бъдат избирани по нивото на партньорство с Konica Minolta или по географско разположение.

За повече информация:
Коника Минолта България
Тел. 489 95 66
Факс: 489 95 69
info@konicaminolta-bg.com
www.konicaminolta.bg

Интернет портал за печатни технологии.