Коника Минолта представи JT Suite 6

1715
Коника Минолта представи JT Suite 6

Коника Минолта представи решението JT Suite 6, която заменя предходни софтуери за подготовка, автоматизация, управление и web-to-print. JT Suite 6 е изцяло модулно разработен и е едновременно мощен и достъпен инструмент дори за по-малки печатници, тъй като предлага важни функционалности за намаляване на разходите и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите.

JT Suite 6

 

По отношение на печатната продукция, клиентите очакват все по-кратки срокове за изработка, докато тиражите стават все по-къси. Ето защо е необходимо да се изпълняват много по-голям обем поръчки, което води до необходимостта от наличие на различни устройства за печат и обработка, които да осигуряват плавен работен процес.

Решението на Коника Минолта е изключително гъвкаво и позволява настройка съобразно нуждите на потребителя. Първоначално се придобива модулът JT Basic 6, който може да бъде надграден при нужда с JT Workflow 6 и JT Web 6. JT Basic 6 предлага импозиция, подготовка за печат, автоматизация на изходния поток, разделяне на пълноцветни от монохромни задачи и входяща автоматизация, чрез 20 наблюдавани папки. Към това JT Workflow 6 добавя JT Workflow Server, позволяващ настройка на операторски акаунти, правила и отчети. Модулът JT Web 6 допълнително надгражда предходните с възможност за web-to-print, към която са включени и базови форми за персонализация, възможност за онлайн разплащания, електронен магазин и други. Чрез модулът JT Multi Seats, различните модули от пакета могат да бъдат използвани на до 10 работни станции.

С решението JT Suite 6 целият работен процес може да бъде автоматизиран и същевременно лесен за работа, като по този начин се минимизира необходимостта от ръчна намеса. Сътрудничеството между различните оператори е максимално улеснено, тъй като всички работни станции са свързани към един сървър и работят с един списък от задачи. Чрез таблото за поръчки и задачи лесно може да се проследява етапът им на изпълнение по веригата.

JT Suite 6 е широко обхватен и лесен за употреба продукт, който доставя важни функционалности за автоматизация на печата в днешните печатници, отделите за печат на големите компании и публичната администрация. С JT Suite 6 целия производствен цикъл може да бъде автоматизиран и проследим като същевременни се минимизира нуждата от човешка намеса. Благодарение на това, че JT Suite 6 e изключително лесен за работа и многофункционален той може да бъде интегриран в съществуващи работни процеси бързо е лесно.

Източник: Коника Минолта
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/