Кризата – време за нов бизнес

2232
Spread the love

Изстреляйте бизнеса си в по-бързата лента на късите тиражи
„Къситетиражи са стихията на новите bizhubPRESSC6000/C7000P”

inline_111_https://printguide.info/images/pole_position.jpg

Заникого не тайна – поръчките намаляват,парите намаляват, тиражите намаляват.Поръчките намаляват, защото клиентитенамаляват обемите, вече не са способнида покриват големите обеми изпълнявалис лекота до преди година-две. Паритенамаляват т.к. клиентите ни не са способнида покрият големи плащания по дългитиражи, предпочитат по малко на често.И на последно място – тиражите намаляват,също поради горните причини, но и защотоклиентите ни искат „нещо специално”,„нещо интересно”. Намаляването натиражите със сигурност не е нищопритеснително. Напротив! Това е поводда се насочите към нещо ново, коетода ви донесе нов бизнес и нови свежипари. Късите тиражи са ключът къмвръщането на старите ни клиенти,задържането на настоящите и привличанетона нови такива.

Къситетиражи са успешни, защото ни дават повечепредимства пред останалите технологии:
1.По-бърз производствен цикъл на единицапродукт – всичко може да приключи врамките на 1 мин. И това за най-сложнияни продукт.
2.Гъвкавост – може да се произведе „и 2и 200” продукта и то с различни параметри,хартии, довършване и софтуер.
3.Допълнителна стойност за клиента –възможност за персонализации, web-to-print,crossmediaкампании,транс промо материали и т.н.*
4.Специално отношение към клиента
5.Никакви макулатури!
Имного други…

„Но,това е безумно скъпо!” – ще възкликнатнякои от вас. Безумно скъпо?! Спрямо кое?Офсетовия печат? Е, бих могла да ви оборяпо 5 различни начина. Но, това с всекиспециално и персонализирано…Тук смигвамна всеки, който се усмихна на последното.

Връщайкисе на постулата по-горе, че късите тиражиса ключът… в тази област КоникаМинолтави дава не един, а цели три ключа, с коитода отключите сърцата (и портфейлите) наклиентите си. Това са продуктите отсерия bizhubPRESS– C6000,C7000инай-революционната ни С8000. Всяка еднаот трите дигитални цветни системи бибила подходящ партньор, който да виподкрепя и backup-ва,когато имате нужда от това. Системитесе предлагат в две серии – PROи PRESS.PROеза начинаещи фирми или производствениотдели на големи фирми, aPRESS– за напреднали в бранша печатари, коитоискат да предложат повече гъвкавост ивъзможности на настоящите и бъдещитеси клиенти и искат да развияттовадигитално перо към пъстроцветнатаполиграфическа опашка.Различаватсе основно по възможностите на RIP-овете(при PRESSтипа са по-мощни) и по възможностите задовършване, които отново са по-богатипри PRESSварианта.Машините работят със скорости от 60стр/мин (bizhubPRESSC6000),71 стр/мин (bizhubPRESSC7000/P)и 80 стр/мин (bizhubPRESSC8000)- трите в цвят и черно-бяло,за А4 формат.Максимален формат на медия – 330х487 мм.

Единот основните акценти при тях е, че работятс реална, подчертавамреална разделителна способност от 1200х 1200 х 8bitdpi,допринасяйкиза по-добрата детайлност и плътност наизображението. Освен резолюцията частот подобрените технологии от SEADIIпоколение, се нанасят общо 36 подобренияспрямо предшестващия тази серия моделbizhubPROC6501.SimitriHDполимеризиранияКоника Минота тонер е неизменна частот машините. На него се дължи по-нискатаконсумация на енергия по време наизпичане на тонера върху хартията (20 %по-малко използвана енергия спрямоконвенционален тонер) и еко отношениетона машината към природата – отделя 40%по-малко вреди газове спрямо останалитеконвенционални тонери. Миналата седмица,същия тонер бе удостоен с грамотаза „Зелени технологии е печатнатаиндустрия”в конкурса Greenprint,организиран от сп. ProGrafikaи агенция PrimDesign,по време на Реклама Експо 2010. Революционноза новите машини е внедряването насобствен KonicaMinoltaRIPв работата им. Той е създаден за пълнозатваряне на портофолиото от услуги ипродукти на Коника Минолта, осигурявайкисвързване на хардуера с различни по види предназначение КоникаМинолта софтуери.Не на последно място ще спомена чемашините печатат двустранно при 300гр/м2, а bizhubPRESSC8000печатадори до 350 гр/м2.

Нямада отегчавам с повече детайли. Погледнетефилмчетона машинитена нашия сайт. Като завършек, нашатапрепоръка е да не се страхувате даизстреляте бизнеса си в по-бързата лентаи да печелите пари в кризата. Консултирайтесе с експертите на Коника Минолта.

  • Бележка под линия: cross media –кампании осъществени едновременно в няколко направления (печатни медии,електронни медии и т.н., като едното води до посещение на другото);trans promo или transactional promo )

Законтакти:
НораИгнатова
КонсултантПроизводствени системи
КоникаМинолта България
Тел.02 489 95 66
Моб.0887 69 76 17
pp@konicaminolta-bg.com
www.konicaminolta.bg

inline_753_https://printguide.info/images/konica_minolta_logo_150.jpg

Биографична информация