Новият модул Flux Preflight Pro за AccurioPro Flux интегрира технологията pdfToolbox на callas

1092
Новият модул Flux Preflight Pro за AccurioPro Flux интегрира технологията pdfToolbox на callas

Автоматичното прилагане на профилите за финален преглед от pdfToolbox оптимизира данните за печат и намалява натовареността.

dots Software, дъщерно дружество на Konica Minolta Business Solutions Europe, наскоро пусна нова опция за своето решение за печатен работен поток AccurioPro Flux. Flux Preflight Pro позволява използването на callas pdfToolbox за автоматична проверка и оптимизиране на файловете за печат, без да се налага да се правят допълнителни ръчни стъпки. Успешната интеграция на pdfToolbox в AccurioPro Flux за генериране на визуализация и преобразуване на файлове беше ясната следваща стъпка за засилване на връзката между dots Software и callas software.

 

AccurioPro Flux

Фигура 1: preflight профилите на на pdfToolbox са директно интегрирани в AccurioPro Flux.

Новата опция за AccurioPro Flux, Flux Preflight Pro, позволява на потребителите да прилагат профили за финален преглед от pdfToolbox. За да се направи това, се определя подходящ профил за финален преглед на печата по време на процеса на конфигуриране, който автоматично се използва за потвърждаване и (ако е необходимо) оптимизиране на печатните файлове, както и когато се получават. Операторите за печат могат също така да създават свои собствени профили в pdfToolbox за използване във Flux. Подробният отчет след това информира потребителите за резултатите от потвърждаването и за направените промени.

„Автоматичното прилагане на финален преглед от pdfToolbox оптимизира данните за печат при изпращане във вашата или външни печатници, което позволява на печатарите да работят директно с данните“, каза Michael Flüh, ръководител разработката на продукти в dots Software. „Това спестява на нашите клиенти време и усилия в ежедневната им работа, премахва необходимостта от допълнителни инсталации и поддръжка, тъй като технологията pdfToolbox е директно интегрирана в AccurioPro Flux.“

 

AccurioPro FluxФигура 2: Входящите данни за печат се потвърждават чрез технологията pdfToolbox и резултатите се показват на оператора в ясен формат.

AccurioPro Flux е модулно решение за печатен работен поток, разработено от dots Software, изключително за Konica Minolta. dots Software предлага три версии на продукта, в зависимост от това дали клиентите трябва да автоматизират предпечатните процеси, да си сътрудничат при печата или да създадат онлайн печатница. Основният продукт, AccurioPro Flux Essential, е инструмент за ефективна предпечатна подготовка. Акцентът тук е върху автоматизирането на общите процеси и централното управление на всички производствени устройства, като се гарантира, че производителността е значително рационализирана. Освен тези инструменти за предпечатна подготовка, AccurioPro Flux Premium включва централен сървър, който позволява на екипи от печатни оператори да си сътрудничат по проекти и предоставя набор от функции за оценка и контрол. Най-подробният продукт, AccurioPro Flux Ultimate, включва онлайн магазин, оптимизиран за бизнес клиенти, който улеснява онлайн поръчването на печатни продукти.

Функцията Flux Preflight Pro е налична за Premium и Ultimate версиите на AccurioPro Flux.

Източник: www.callassoftware.com
Текста написа: Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.