Техническа поддръжка през GPRS

1680

На проведената днес партньорска конференция на Коника Минолта, бе демостриран CS Remote Care модул за мониторинг и диагностика на устройствата bizhub.

CS Remote Care осъществява връзка между притежателите на buzhub оборудване и техническата поддръжка на Коника Минолта, чрез GPRS модем.

Ползите от подобна технология са много. Постоянна и независеща от локалните интернет доставчици връзка , мониторинг на изразходваните консумативи, предотвратяване на аварийни ситуаци и др. CS Remote Care уведомява например доставчика на консумативи, когато те са пред свършване или изпраща постоянна информация за възникналите проблеми, която пък от своя страна се анализира от сервизните инженери с цел да се предотватят аварийни спирания на машината.

Тези и други възможности спестяват време и дават възможност крайният клиент закупил подобно оборудване да увеличи продуктивността си.

За притежателите на машини от PRO версиите, GPRS модема и генерирания трафик са безлпатни.

Повече за CS Remote Care.

За Коника Минолта

Източник: prepressbg


Интернет портал за печатни технологии.