bizhub PRESS C8000 вече и в България

3648
Spread the love

Водещият модел на Konica Minolta за дигитален производствен печат вече е достъпен за продажба от януари тази година.
Новиятмодел на KonicaMinolta, bizhub PRESS C8000, вечее достъпен за продажба и в България отянуари тази година и дава допълнителнасила на гамата цветни производственицифрови системи.Тойпредставя изключителна цветовакоректност и управление, гъвкава иподобрена работа с медии и впечатляващапроизводителност. Системата бе представенана еввропейската аудитория още презмай 2010, по време на изложениетоIPEX.Още тогава привлече сериозен интереси потенциални сделки.

BizhubPRESS C8000 еводещият модел на новите KonicaMinolta PRESS машини.Те са предназначени за среди с комерсиаленофсетов печат.Съпровождасе от по-малките си братяbizhubPRESS C6000 иbizhub PRESS C7000/P, коитобяха представени на българския пазароще през октомври 2010.Сновата марка PRESS,Konica Minolta заздравявапозициитеси на арената на дигиталния производственпечат.Силнитестрани наbizhub PRESS C8000са в качеството на изображението,издържливостта, гъвкавостта при работас медии и надеждността за производствона големи обеми.

“НаминалогодишнияIPEX, нашатаbizhub PRESS C8000 бенай-успешно представената машина напазара на дигиталния производственпечат,”сподели Карл-Фридрих Еденхуизен,Продуктовмениджър Група Производствен печат вKonica Minolta Business Solutions Europe. “Убеденисме, че стартът на продажбите ще бъдееднакво положителен навсякъде.Търсенетона новите ни дигитални цветни пресизапочна веднага след презентацията ипървите модели вече са продадени.”

Средпричините за впечатляващия дебют наbizhub PRESS C8000са високото качество на изображението,което е изключително близо да качествотона офсетовия печат.Товасе отнася предимно за лъскавината наотпечатаните продукти, която се дължина собствения тонер на Коника Минолтатрето поколение -Simitri HD+,които е разработен специално за новатапреса и се използва единствено от нея.Отделноот това, машината впечатлява потeнциалнитеси клиенти с бърза скорост и широкдиапазон на използвани медии. Могат дасе отпечатат 80A4 цветнистраници в минута при максимално теглона медиата350 гр/м2.Максималнотомесечно натоварване на машината достига500,000 листа.

inline_551_https://printguide.info/images/bizhub_press_c8000.png

BizhubPRESS C8000 работисвъншниRIPконтролери на EFI(IC-306)иCREO (IC-307).Възможниса различни конфигурации с довършителниопции – създаване на брошури и подлепванена книги с топло лепило или телбодиране,сгъване и подреждане, всичко в зависимостот конкретните нужди на клиента. Заповече подреденост и улесняване наежедневните или регулярни поръчки, къмbizhub PRESS C8000 можеда се добавят решенията за автоматизацияна работния поток и web-2-printPrintgrooveJT Manи PrintgrooveJTWeb.С тяхна помощ кактовътрешнияпечат, такаи външните клиентиработят при едни и същи условия, отговарящина общи изисквания, съобразени скапацитетите и възможностите на машината.Така сеосигурявамаксимумапроизводителност,ефективност и модернизиранработен поток, където заявките сеобработват бързо, произвеждат надежднои човешкия труд е сведен до минимум.

Законтакти:
НораИгнатова
КонсултантПроизводствен печат
КоникаМинолта България
Тел.02 489 95 66/67/68
Емейл:pp@konicaminolta-bg.com
www.konicaminolta.bg

Биографична информация