Konica Minolta представи клиентски портал за управление на печатни устройства

1206

Контрол на разходите за печат и преглед на изпълнението на условията по договор предлага уеб порталът eCON на Konica Minolta.

eCON на Konica Minolta

eCON е модерна и  лесна за използване услуга  –  подобнона интернет банкирането, при което имате преглед над своите транзакции и можете лесно да извършвате операции, с eCON можете да управлявате  многофункционалните устройства  в офиса  и да комуникирате директно с доставчика на системи за печат, сервиз и консумативи.

Уеб интерфейсът на eCON е вече активен и позволява на клиентите на Konica Minolta да оптимизират разходите за печат на бизнес документи посредством перфектен преглед на всички печатни устройства и необходимите процеси, за да се гарантира безпроблемното им функциониране.

IT специалистът, който отговаря за устройствата във фирмата, може лесно да разбере какво е натоварването на отделните машини, групи машини или печатната среда като цяло, както и какъв е актуалният статус на изпълнение на заявките, подадени към доставчика, включително времето за реакция при доставка на консумативи например или изпълнение на услуга и сервизиране. Приложението позволява на потребителите бързо и лесно да изпращат заявки от работно си място и то с минимум усилия.

Достъпът до eCON става чрез въвеждане на потребителско име и парола на началната страница, където потребителят може да избере език на приложението  – български или английски. На началната страница са ясно представени различните функции: списък с устройствата, преглед на заявките, задаване на заявка, основна информация и настройки и други.

Потребителите на eCON са разделени на няколко нива според  нуждите за  работа с приложението  на различните служители на клиента. Паралелно с по-долу описаните нива е и това на администратора, който може да определя достъпа до функции и правата на различните потребители.

Ниво  Диспечер е предназначено за потребители, които отговарят  за конкретно устройство за печат и в приложението eCON контролират  изпратените заявки или сами задават такива (в случай, че не се изпращат автоматично чрез отдалечено управление).

Ниво  Оператор е подходящо за служители на IT отдели, фасилити мениджъри и служители на отдели за обществени поръчки.  Отговорното лице има нужда от информация за качеството на изпълнение на възложените услуги, времето за реакция на доставчика и периода, в който устройството не е функционирало. Това ниво на eCON дава информация също така за настройките на договорените нива на обслужване, месечни плащания и цени на услугите и консумативите според договора.  Потребителят с ниво  Operator  има цялостен преглед на доставките на консумативи и сервизната поддръжка на устройствата.

Ниво  Контрольор е създадено за служители, които  отговарят за ефективното използване на фирмените ресурси.  Те трябва да знаят какво е натоварването на отделните устройства за печат, както и всички разходи за експлоатацията и поддръжката им. Потребителят с това ниво има преглед на текущите разходи за печат и тенденциите им с течение на времето.

Приложението eCON предоставя на клиентите на Konica Minolta бърз и удобен начин за комуникация с доставчика и с устройствата за печат. Интернет порталът е единственото решение, което позволява незабавен и ясен преглед на поръчките и тяхното изпълнение.  Този подход към клиента е уникален, тъй като доставчикът дава възможност на клиента за пълен контрол и мониторинг на изпълнението  на договорените услуги, което не е установена практика в IT сектора.

Източник: Коника Минолта

Интернет портал за печатни технологии.