KPG и Screen USA заедно ще създават Ctp-устройства.

2367
KPG и Screen USA заедно ще създават Ctp-устройства.

Компанията KPG (Kodak Polychrome Graphics) е съобщила за сключен договор с компанията Screen USA съгласно, която в САЩ и Канада, CtP-устройствата и решенията за управление на технологични процеси ще бъдат представени под обща марка: KPG/Screen.

Съгласно договора KPG ще продава и осъществява сервизна поддръжка на следващите термални изходни устройства Screen: 4 странични — PlateRite 4100 и PlateRite 4300; 8 странични — PlateRite 8600, PlateRite 8000II и PlateRite 8100; серията широкоформатни — PlateRite Ultima. Така също KPG ще предлага съпътстващо програмно обезпечение, в това число Trueflow PDF. Благодарение на договора KPG става най-големия дистрибутор на продукция на Screen в Северна Америка. Източник: whattheythink.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.