Аутсорсингът на печатни услуги

1747
Spread the love
Интелигентната инвестиция в трудни икономически времена.
Управлениетона печатните услуги е стратегически приоритет за компании,които търсятнови начини за съкращаване на разходите.

Това сочи изследване, проведено в САЩи Европа от агенцията за проучвания Quocirca, спонсорирано отКорпорация Xerox.

Почти70 процента от участниците впроучването казват, че доброто управление на печатната инфраструктура естратегическа необходимост, водеща до значително съкращаване наразходите. Дорипо време на икономическа рецесия повече от 90 процента твърдят, че щепродължатпроцеса на оптимизиране на печатните услуги, за да съкратят разходитеза печат,обмен и управление на документи.

”Резултатитеот проучването подкрепят факта, че забавянето на икономиката всъщностподсилваразбирането за потенциалното съкращаване на разходите, до което водиаутсорсингътна печатните процеси”, каза СтивънКронин, президент на Xerox Global Services.„Сега, повечеот всякога, компаниите гледат на Xerox като лидерна пазара на управление и оптимизиране на печатни услуги,който управлявапроактивно печатната инфраструктура и съдейства за растежа на клиентитеси катоосвобождава ценно време на служителите.”

Конкретните резултати отпроучването потвърждават възможностите за съкращаване на разходите,коитоуправлението на печатни услуги предоставят:

  • 41 процента от участниците в проучването казват, чепечатът съставлява 10 процента от целия им IT бюджет; в сектора нафинансовите услуги този дял достига 65 процента.
  • Почти половината от участниците в анкетата от САЩ очакватда постигнат над 30 процента съкращение на разходите след подписване надоговорс външна компания за управление на печатните услуги.
  • 60 процента от компаниите, които вече са оптимизиралиуправлението на печатните си услуги, са доволни от реализиранитеспестяванияслед осъществяване на оптимизацията, а други 25 процента споделят, чеспестяванията са по-големи от първоначално очакваните.  

„Компаниите,които са внедрили система за управление на печатните процеси дорипланиратразширяване на услугите, които да обхващат не само офисите, а също ипечатнитеим бази.” каза Луела Фернандес, старши анализатор в Quocirca.„Седемдесет и пет процента от участниците в проучването иматсобственапечатна база или използват подизпълнител, което означава, че те иматнужда от комплекснапрограма за управление на разходите за печат на всички нива вкомпанията, несамо в офиса.”

Xerox е първата компания, която наскоро предложи система за обвързванена офиснатасреда с вътрешнофирмена печатна база. Програмата EnterprisePrint Services на Xerox увеличава възможностите заспестявания като правипечата по-ефективен, както в печатния център, така и във виртуалнияофис.

Проучването показва също, че компаниите искат оптимизираното управлениенапечатните им процеси да бъде приложено към вече съществуващатаинфраструктура иоборудването, което вече и инсталирано. Осемдесет процента отучастниците в проучванетооценяват като важна или много важна способността на компанията, къмкоято еизнесен процеса, да управлява устройства от различни производители.ПонастоящемXerox управлява 1,5 милиона устройства от различни производители в цялсвят.

Корпорация Xerox бе позиционирана в зоната налидерите от Gartner, Inc., в класацията “Квадрантина глобално влияние относно управлението на печатни услуги”за 2008 и 2009 и бе обявен за лидер в тозисегмент в доклада за Оптимизиранеи управление на печатни услуги в Европа на Quocirca за 2009г.

Относнопроучването
Анкетата е предоставена на IТ мениджъри, изпълнителни директори иавторитетниличности в 200 организации в САЩ, Германия, Франция и Великобритания, седнакъвброй представители за всеки регион. Петдесет процента от участващитеорганизации имат от 1000 до 5000 служители, а останалите фирми – над5000служители. Проучването обхваща разнообразни сфери – финансови услуги,фармация,обществен сектор, търговия на дребно, телекомуникации, IT.

Участниците са интервюирани през юни 2009 г. Под принтери и копирниустройства се разбират всички персонални и мрежови принтери и копири(лазерни имастилено-струйни принтери, копири и МФУ).

За целите на това проучване Quocirca разглежда оптимизирането иуправлението на печатнитепроцеси като услуга, извършвана от външна организация. Тази компания сегрижиза оптималното използване на печатащите устройства чрез наблюдение,поддръжка иуправление на активите, посредством официални договорни отношения заобслужване. Определението не включва просто закупуване или лизинг напечатащи икопирни машини от външен изпълнител със заплащане на брой отпечатанистранициили на друга база. То касае цялостното управление и оптимизиране напечатнатаинфраструктура.

За Quocirca
Quocirca е водеща агенция за проучвания и анализи в Европа,Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Основната цел наQuocirca е да предоставя местна гледна точка за съответнияпазар и информация, предназначена за компаниите в технологичния сектори всектора на услугите, давайки им възможност да развиват по-ефективнопазара и дареализират продажби във всякакви сектори, в различни точки по света. Заповечеинформация, посетете http://www.quocirca.com.

Източник: www.xerox.bg

Биографична информация