Два модела скенери на Xerox печелят награда.

3038
Spread the love

Моделите от серията DocuMate са наградени с „Избор на редактора” от Better Buys for Business. Присъждането на наградите е базирано на строг анализ на всички модели на пазара в момента и са избрани като най-добри в своя клас устройства.
inline_627_https://printguide.info/images/DM162_.pngXeroxDocuMate162,малък скенер, предназначен за офиснаупотреба,спечели награда в категорията „Икономични”за своите отлични характеристики засканиране на документи. Според оценката,„XeroxDocuMate162 предлагаскорости на едностранно и двустранносканиране съответно до 25 и 50 изображенияв минута. Комбинира доказана технологияи добър софтуер с бързо двустранносканиране и ниски разходи. Това е многодобър скенер на достъпна цена, койтопечели нашата награда „Избор наредактора.”

inline_26_file:///C:/Documents%20and%20Settings/pyrch/Desktop/DM3640.jpgXeroxDocuMate3640спечели награда в категорията „Нискообемнопроизводство” заради своята достъпнацена. BetterBuysforBusinessотличи този скенер от среден клас заради„стабилните му функции и достъпнацена.” XeroxDocuMate3640сканира 40 страници в минута едностраннои 80 изображения в минута двустранно,като включва ултразвукова индикацияза попадане на два листа за сканиранеи предлага възможност за сканиране надокументи в големи формати.

Серията XeroxDocuMate се разработва съвместнос Visioneer.Фирма предлагащаширока гама решения за сканиране -настолни, дистрибуционни и корпоративни,както и в сегмента на мобилното идистанционно сканиране.

inline_969_https://printguide.info/images/DM3640.jpgДватамодела XeroxDocuMateскенерав момента са в наличност в партньорскатамрежа на XeroxБългария.

Кои са  BetterBuysforBusiness
BetterBuysforBusinessобединяваекип отексперти в областта на технологиите иофис оборудването,които предоставят на читателите обективнипродуктови оценки, с цел подпомаганена информирани решения за покупка наофис оборудване. Техните изследваниясабазиранина реални тестове на устройства и всякапрепоръка е основана на повече от 15години опит в анализа и проучването наоборудване.
BetterBuysforBusinessполучават обратна връзка от потребителии включват в тестовете данни относнофункциониране на оборудването, лекотана употреба и удовлетворение от бранда.Те провеждат неформални разговори стърговци и производители, посещаваттърговски изложения и производственипредприятия по цял свят, за да са в кракс високотехнологичния напредък, катопроучват и категоризират много новиустройства преди излизането им напазара.

Биографична информация