Зеленият печат става още по-достъпен с ново solid ink устройство от Xerox

1066
Spread the love

Xerox допълва продуктовата си гама от цветни мултифункционални принтери с ново устройство, базирано на природосъобразната solid ink технология.
ColorQube® 8900 предлага специално проектираникономичен модел на печат и е подходящза създаване на цветни маркетингматериали, като осигурява лесноорганизиране на печатните процеси вофиса – от разпечатване до сканиране.

ColorQube®8900 е достатъчно компактен, за да бъдеинсталиран въввсяка една офис среда, включително и наработен плот. Устройството използватехнологията за печат solid ink – твърдомастило, наподобяващо пастел, което седоставя и зарежда без тонер касета.Solid ink технологията е особено подходящаза изработка на висококачествени цветниотпечатъци, като търговски брошури,флайери и презентационни материали. СColorQube компании от всякакъв мащаб могатда създадат професионално изглеждащицветни маркетинг материали и офиснадокументация, върху широка гама отмедии, включително и рециклирана хартия.

Xeroxпредлага и възможност за оптимизиранена разходите с плановете HybridColor Pricing,при които клиентът заплаща самоколичеството цвят върху дадена страница.Това е сериозно предимство при печатна фирмени бланки, пощенски пликове,оферти и други материали, в които еизползван малко цвят, предимно за логотона компанията.
Спестяванетона средства при цветния печат не е засметка на околната среда, функционалносттаили сигурността. Компаниитемогат да оптимизират своите ресурси ипроизводителност с характеристикикато:

  • Енергоспестяващият режим Intelligent Ready осигурява нисъкенергиен разход, когато устройството не се използва. Сравнено слазерните мултифункционални устройства от същия клас, ColorQube 8900генерира с до 90% по-малко отпадъци при печат и използва 17% по-малкоенергия в жизнения цикъл на принтера;
  • 7-инчовият сензорен екран е лесен за програмиране на задачите, втова число печатане, сканиране, изпращане и съхранение на документи;
  • Внедрените функции за сигурност като image overwrite и кодиране,защитават документите, хард диска и мрежата от неоторизиран достъп.

inline_128_https://printguide.info/images/Xerox_ColorQube_8900.jpg
„Хилядибългарски компании от малък и среденразмер са съсредоточени върху развитиетона своя бизнес“, казва СветославГригоров, маркетинг мениджър в Xerox.“Мултифункционалните устройства наXerox от серията ColorQube осигуряватбезпроблемен, бърз и качествен цветенпечат – семпъл и достъпен начин да сисвършите работата навреме.“

Xeroxпредлага ColorQube8900 и в пакет с услуги за управление напечата
Мултифункционалнотоустройство се предлага като част отуслугите на Xerox за управление на печата(MPS), които помагат на компаниите даконтролират разходите за печат. Катопазарен лидер в сферата на MPS, Xerox работис компании от всякакъв мащаб, за даповиши тяхната продуктивност, катопостига оптимизиране на техните разходидо 30%.

Наличност
ColorQube8900 е наличен в партньорската мрежа наXerox България.

Източник: xerox.bg

Биографична информация