Как новите технологии за печат променят фото-индустрията

1811
Spread the love

Фотографският пазар отчита значителен ръст и промени.
InfoTrendsпрогнозира, че с увеличаването на брояна снимащите устройства, споделянетона снимки в социалните медии, поевтиняванетона фото продуктите и нарастващия интерескъм фотографското изкуство, новите фотоприложения създават значителнивъзможности за бизнес и печалба.

Следкато бариерите за навлизане в пазарана фотографски приложения намаляват,границата между фотография и печатзапочва да се размива. Например,фотографите в момента гледат нафото-продуктите като на услуга с добавенастойност, докато доставчиците на печатниуслуги, въоръжени с дигитални печатни машини запроизводство на качествени фото-продукти,възприемат този пазар като нов източникна приходи. В резултат на това, имазначителни възможности за гъвкав бизнес.

Ключовфактор, който променя индустрията, емасовата употреба на дигиталните камери.Въпреки че цифровите технологиидопринасят за значителното развитиена фотографията, те водят и до спад вброя разпечатани снимки. В последнитегодини това доведе до затваряне на многоголеми индустриални фото лаборатории,което засегна и доставчиците нафотографски системи за печат.

Предучастниците в този сектор се появиханови възможности. Днес те са свързанис огромните колекции от снимки, койтопотребителите съхраняват на своитекомпютри или споделят чрез облачнобазирани специализирани сайтове катоFlickr или социални мрежи като Facebook. От тяхмогат да спечелят компании, които откриятначин да използват тези онлайн среди,и да предложат нещо повече на потребители,давайки им качествен търговски продукт.

Находчивифото лаборатории
Австрийскатафото лаборатория Happy Foto, която от малъкфото магазин в края на 70-те се разраствадо пазарен лидер с екип от 70 души, имаясна визия за промените в индустрията.В своето зараждане, компанията осъзнава,че за да расте и оцелее впроменлива среда, трябва да инвестирав нови технологии. В началото на 90-тепредусеща бума при дигиталните камерии бързо разширява списъка с услуги.По-късно, през 2005-та, Happy Foto предлагауслугата фото албум, с която клиентитеподават своите дигитални снимки онлайни получават готов персонализиран албум.С нарастващото търсене, лабораториятаразработва свой собствен пакет от услугиза печат, с които печели нови пазари.

inline_499_https://printguide.info/images/happy_photo_austria.png

Днес,Happy Foto е пазарен лидер във фото индустриятаи производството на фото албуми вАвстрия, Чехия и Словакия, с по 2 милионаснимки, фото албуми и други забавнипродукти в пикови дни. Въпреки свояуспех, Happy Foto продължава да търси новитехнологии, които да срещнат нуждитена потребителите. Компанията работи сXerox за печатни решения и за оптимизиранена потока от задачи. Инсталира печатнипреси, които могат да гарантиратвъзпроизвеждането на еднакви цветовете,за да бъде крайният продукт с постояннокачество, без значение от увеличенияобем печат. Компанията също използватехнологии от Creo, които поемат сериозниобеми от информация чрез паралелнаобработка. Посвещаването на Happy Foto натехнологичните иновации помага налабораторията да достигне половинмилион потребители, които регулярнопоръчват фото продукция. За период от11 години, техните онлайн поръчки санараснали от по-малко от 1 процент оттехния бизнес до 90 процента от общияобем заявки.

Компанииизвън фото индустрията също предлагатинтересни приложения, свързани с всепо-разрастващите се онлайн фото колекциина потребителите. Например, друг клиентна Xerox, британския специалист в областтана печата и услугите Irongate, работи спроизводителя на луксозни шоколадовиизделия Thorntons, за да разработиперсонализирани шоколадови кутии, коитопотребителите могат да поръчат онлайн.Клиентът може да добави лична снимкана кутията, да създаде послание, коетода бъде отпечатано във вътрешната странана опаковката и да избере цвета й.Шоколадовите бонбони с персонализираникутии наброяват 90% от общите продажбина шоколадови изделия в сайта наThorntons.

Сегментътс персонализирани картички и календарисъщо постига пазарен ръст.Великобританската верига Boots улавя тазитенденция и предлага услуги от този видкато допълнение към традиционните сифото услуги.
Въпрекиче конкуренцията в тази сфера е ожесточена,има много бизнес възможности за пробивна пазара, при използване на правилнитетехнологии и умения. Ключовопредизвикателство при създаването наонлайн фото мърчандайзинг бизнес еналичието на работни процеси запроизводство в къс тираж или единичнибройки, но много печатници вече разполагатс тях. Нарастващите клиентски бази,развиването на нови пазарни ниши инамаляващите инвестиционни разходи зазапочване на бизнес с фото приложения,правят този пазар изключително атрактивен.

Източник: xerox.bg

Биографична информация