Мислене извън опаковката

1040

Как да се възползваме от дигиталните технологии, за да оптимизираме и да превърнем в природосъобразен процеса на опаковане.

Печатът на опаковки се превръща в индустрия със значителен ръст, поради важното въздействие на опаковката върху позиционирането на продукта и неговата продажба. В света на маркетинга, опаковката се възприема като последна възможност за повлияване върху решението за покупка на потребителите. Това въздействие води до нов подход в изработването на опаковки и превръща този елемент в изключително силен маркетингов инструмент за създаване на допълнителни възможности за продажба, особено в настоящия икономически климат.

Съвременният подход към опаковането помага за намаляване на отпадъците и опазването на околната среда. Проучванията сочат, че повече от 20 процента от всички опаковки по един или друг начин са нерентабилни или се изхвърлят, заради високия обем минимално количество за изработкаi. Според изследване на Pira Internationalii относно развитието на методите за природосъобразно опаковане, 79 процента от анкетираните сочат, че опазването на околната среда и разработването на нови материали са съществени за ръста на техния бизнес.   

Потреблението на опаковки е по-високо от когато и да било, като тенденциите в тази индустрия се променят, за да отговорят на настоящите нужди и очакванията на бизнеса. Чрез опаковката, производителите днес трябва да отправят въздействащо послание към крайните потребители и в същото време да намалят тоновете отпадъци от ненужни опаковки, които всеки ден се изхвърлят на сметището.

Дигиталният печат, който позволява производство на материали с променлива информация и при поискване, навлиза и в опаковъчната индустрия. Производствени модели като “Just in Time” затвърждават идеята, че поддържането на склад на опаковъчни материали вече е безсмислено и нерентабилно. Освен съхранението, което обичайно възлиза на 10 процента от стойността на опаковката, има разходи за доставка и фира при промяна на продукта или неговите спецификации.

С напредване на технологиите, подготовката на задачата за печат, която някога отнемаше няколко дни, вече може да бъде осъществена в същия ден.

Примерът на Microsoft
Осъзнавайки, че пакетирането при поискване може да доведе до намаляване на разходите и да помогне за опазване на околната среда, в началото на 2009 година, Microsoft поръчва на базираната в Дъблин Mediaware Digital, да произведе сгъваеми картони, които да бъдат използвани за предстоящото представяне на пазара на Windows 7 и редица други продукти на компанията. Mediaware предлага уникален процес на опаковане при поискване. В поредица от къси тиражи, Mediaware отпечатва гланцови, пълноцветни сгъваеми картони, които да опаковат новия софтуер на Microsoft. Опаковките били необходими на десетки езици и в различни обеми за ежедневна дистрибуция из цяла Европа, Средния изток и Африка.

Mediaware разработват своето решение за автоматично пакетиране съвместно с Xerox. Заедно работят по въпроса за напасване с работните потоци и логистиката на Microsoft, за да изпълнят необходимото, в момента на поръчване и в точното количество. Съвместно разработената от Mediaware и Xerox система изпълнява поръчки чрез няколко автоматизирани интерфейса, поддържа многоезично печатане, бърз преход от един език към друг и изработка на малки партиди с променлива спрямо потребителите информация. На практика, това означава, че кутията може да бъде завършена – от първоначалната поръчка до готовата за използване опаковка, за по-малко от 45 секунди.

В допълнение към икономическите ползи, опаковането при поискване, от типа на това, използвано от Microsoft, щади и околната среда. Когато природосъобразна практика за опаковане стане част от веригата за доставки, тя е печеливша за всички участващи страни.

Крачка напред
Според InfoTrends, брутните приходи от изработването на цветни опаковки и етикети при поискване ще продължи да се увеличава, достигайки  близо $4 милиарда в цял свят до 2014 годинаiii.

И все пак, защо навлизането на дигиталния печат в опаковъчната индустрия не е по-бързо? Новите техники за производство на опаковки имат своите предизвикателства: да се извлече възможно най-доброто от опаковката като маркетингов инструмент и оптимизирането на тиражите изискват значителни промени в мисленето. Производителите ще трябва да преосмислят функционалността на тяхната верига за доставки, а самата индустрия ще трябва да възприеме опаковката като цялостен маркетингов процес, а не просто като кутия. Това изисква буквално „мислене извън опаковката”.

Автор: Мирослава Цветанова, Xerox България

Интернет портал за печатни технологии.